Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2015 bude již v březnu

Jubilejní 10. ročník česko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství ODPADOVÉ FÓRUM 2015 se bude tentokrát konat v termínu 18. - 20. března 2015, opět v hotelu Centro v Hustopečích.

Cílem symposia je poskytnout prostor řešitelům projektů VaV k prezentaci svých výsledků, ovšem formou stručnou a srozumitelnou širší odborné veřejnosti, pro kterou jsou jejich výsledky určeny. Jako pasivní účastníci jsou zváni především zástupci podnikatelské sféry, aby se seznámili s řešenými tématy a dosaženými výsledky a tyto případně využili ve své činnosti, nebo navázali spolupráci. V neposlední řadě je cílem tohoto odborného setkání zprostředkování dialogu mezi oběma stranami a poskytnout výzkumným pracovníkům inspiraci při hledání nových, prakticky potřebných témat výzkumu. Naším cílem je rovněž mezi těmito projekty vytipovat ty, které budou vhodné pro evropský pilotní projekt hodnocení inovací EU ETV.

Symposium se koná jako už tradičně v rámci Týdne výzkumu a inovací pro praxi (TVIP) 2015, jehož pořadatelem je České ekologické manažerské centrum (CEMC). Dalšími konferencemi v rámci TVIP budou konference APROCHEM a EU ETV. Konference APROCHEM je nově zaměřena na nové materiály, produkty a inženýrská řešení a jejich přínosy pro snižování dopadů na životní prostředí a také na rizikový management, včetně předcházení a řešení průmyslových havárií. Konference EU ETV přiblíží systém podpory inovací z pohledu Evropské komise, zkušenosti úspěšných držitelů certifikace EU ETV a roli CEMC a systému ETV při hodnocení výsledků projektů VaVaI. Účastníci registrovaní na symposiu Odpadové fórum 2015 mají volný vstup na ostatní akce (a obdrží příslušné materiály) a platí to i naopak. Mediálním partnerem symposia je elektronický recenzovaný časopis WASTE FORUM a příspěvky prezentované na symposiu, které doporučí redakční rada, budou následně v časopisu WASTE FORUM uveřejněny bezplatně. Veškeré potřebné informace na www.tvip.cz.

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

programový garant symposia

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *