Studie předpovídá růst na trhu evropského SDO

Nová analýza výzkumné firmy Frost and Sullivan (Londýn) zaměřená na evropský trh stavebního a demoličního odpadu a služeb s ním spojených uvádí, že tento sektor ve střední a východní Evropě mezi lety 2012-2020 poroste o zhruba 10 %.

Ekonomická situace v regionu se zlepšuje, říká studie, zejména vzrůstají investice do silnic a budov, což může vyústit v hmatatelné zvýšení objemů stavebního a demoličního odpadu (SDO). Navíc nové členské státy EU ve střední a východní Evropě pracují na zajištění zdrojů a infrastruktury pro dosažení cílů evropských směrnic a standardů, což znamená mimo jiné také dosažení recyklační kvóty 70 % SDO do roku 2020.

V současnosti se u většiny SDO management omezuje na skládkování zejména proto, že stále není ekonomické a efektivní směrovat SDO na recyklační zařízení v regionu. Studie předpokládá, že se tento trend změní, až většina zemí střední a východní Evropy zavede omezení skládkování, čímž se sníží množství a kapacity dostupných skládek. Rovněž se očekává zlepšení sběrných systémů, infrastruktury recyklačních zařízení a technologického vybavení v zařízeních na recyklaci SDO.

„Vývoj trhu je silně podporován směrnicí 2008/98/EC o odpadech, podle které SDO musí do roku 2020 dosáhnout recyklace 70 %,“ říká analytička společnosti Frost and Sullivan Monika Chrusciak. Výnosy na trhu budou mít stoupající tendenci v důsledku optimalizace sběrných a recyklačních technologií. Vyšší investice v těchto službách zajistí optimální zpracování recyklovatelných odpadů a zlepší standardy bezpečnosti práce.“

Přes silnou podporu, kterou EU dává recyklaci SDO, lokální legislativy zatím nejsou plně kompatibilní. Zavádějící místní interpretace vedou k vysoké variabilitě regionálních trhů, což může silně poznamenat dynamiku a efektivnost těchto trhů.

„Současný nedostatek chytrého sběru a třídicích řešení ovlivňuje kvalitu a hodnotu recyklovaných materiálů,“ říká Chrusciak. „Proto je základní otázkou pro dlouhodobou spolupráci s konečnými zpracovateli kvalita a množství SDO materiálů.“

Regionální trhy SDO začaly již v roce 2012 vykazovat změny napovídající budoucí růst. Nyní se region vynořuje z poklesu a stavební společnosti se zajímají o recyklované výrobky jako o alternativu k relativně nákladným primárním stavebním materiálům. Tyto trendy, spolu s vytvářením environmentálních standardů (ISO 14 000) a budováním zelených budov, jsou dobrou zprávou pro trh recyklačních služeb, říká se ve studii.

Zdroj: www.recyclingtoday.com

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *