Společnost

V ZEVO Malešice bylo poprvé za rok energeticky využito více než 300 tisíc tun komunálního odpadu. Na snímku vlevo ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha. Nový sběrný dvůr v Mělníku-Rousovicích otevřela společnost BEC odpady, s. r. o., dceřiná společnost firmy .A.S.A. Provoz byl zahájen na konci ledna a...

V ZEVO Malešice bylo poprvé za rok energeticky využito více než 300 tisíc tun komunálního odpadu. Na snímku vlevo ředitel ZEVO Malešice Aleš Bláha.

Nový sběrný dvůr v Mělníku-Rousovicích otevřela společnost BEC odpady, s. r. o., dceřiná společnost firmy .A.S.A. Provoz byl zahájen na konci ledna a celkové náklady na jeho vybudování činily 5 800 000 Kč.

Společnost RUMPOLD UHB, s. r. o., pořídila pro společný projekt s městem Uherský Brod (systém odděleného sběru bioodpadu) nové svozové auto. Díky úspěchu v žádosti o podporu ze SFŽP, 40. výzva OPŽP získala firma dotační podporu 90 % uznatelných nákladů.

Skupina osmnácti studentů z Lotrinské univerzity v Nancy navštívila spalovnu průmyslových odpadů SITA CZ v Ostravě-Mariánských Horách. Akci zorganizoval Moravskoslezský kraj v rámci svého partnerství s regionem Lotrinsko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *