Kategorie:
Nezařazené

Spalovny jsou zbytečné, říká Hnutí Duha

Při plánované recyklaci 65 % v roce 2030 je většina plánovaných spaloven zbytečná. Hnutí DUHA otevírá debatu o skutečné potřebě výstavby nových spaloven odpadů

Dosáhne-li Česká republika plánované 65% míry recyklace [1] a platného zákazu skládkování, nebude v roce 2030 potřebovat plánované spalovny Most, Mělník, Přerov, Jihlava, Cheb a další. Vedle potřebnosti nových regionálních kapacit pro dotřídění směsných odpadů se ukazuje jako rozumná jen debata o rozšíření spaloven v Praze a Brně a zároveň o energetickém využívání části odpadů ze severozápadní a severovýchodní části ČR. K těmto závěrům dospěla právě zveřejněná studie Hnutí DUHA [2], kterou ekologická organizace dnes představila novinářům v Praze spolu s přehlednou infografikou shrnující výsledky studie [3].

Hnutí DUHA zároveň znovu varuje před zákazem skládkování podle parametru výhřevnosti. Ten ve všech zemích, kde byl zaveden, vedl k výstavbě nadbytečných spalovacích zařízení. Tento parametr by nutně zablokoval růst recyklace. Výrazně lepší je vázat zákaz skládkování na biologickou rozložitelnost odpadů. Jejich přítomnost na skládkách je totiž hlavním problém z hlediska životního prostředí i produkce skleníkových plynů.

Studie Hnutí DUHA porovnala ve variantách, jak naložit se zbytkovým odpadem po dosažení 65% recyklace:
• Řešení navržené studií Hnutí DUHA: z 50 km vzdáleného okolí vozit odpad bez úpravy do spaloven. Z větších vzdáleností odpad předtřídit a pouze hořlavou část vozit do stávajících spaloven s energetickým využitím. Investice: 21 miliard Kč. Výsledek: skládkováno 13 % komunálních odpadů.
• Řešení podle POH ČR: Výstavba řady nových spaloven s energetickým využitím a stále část odpadů skládkována. Investice: 20 miliard Kč. Výsledek: skládkováno 21 % komunálních odpadů.
• Řešení se zákazem skládkování nespalitelných odpadů: Všechen odpad se spálí v nových spalovnách s energetickým využitím. Investice: 39 miliard Kč. Výsledek: skládkování 12 % komunálních odpadů zbylých ze spálení.

Studie Hnutí DUHA na základě výpočtů a vyhodnocení možných variant doporučuje:
• zpracovat závazný plán, který určí, která a jak velká zařízení na energetické využití odpadů bude ČR potřebovat do roku 2030,
• nepodporovat (z veřejných zdrojů, účtů spotřebitelů ani fondů EU) budování nových kapacit na úpravu a spalování odpadů s energetickým využitím nad rámec závazného plánu (tedy ty, pro které nelze očekávat dostatek odpadů v době, kdy budou dokončeny),
• ve vzdálenějších regionech od stávajících spaloven s energetickým využitím odpadů vybudovat centra překladišť a linek na dotřídění směsných odpadů,
• nastavit zákonný zákaz skládkování odpadů dle parametru biologické rozložitelnosti a recyklovatelnosti a nikoliv podle podle parametru výhřevnosti.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *