Spalování odpadu v domácích topeništích

Převážná část předmětů je dnes vyrobena ze syntetických vláken a materiálů. Při jejich spalování se do ovzduší uvolňují velmi nebezpečné látky, často rakovinotvorné. Spalování odpadu v domácích topeništích je proto v současné době zákonem zakázáno. Spalování nekvalitních, příp. zakázaných druhů...

Převážná část předmětů je dnes vyrobena ze syntetických vláken a materiálů. Při jejich spalování se do ovzduší uvolňují velmi nebezpečné látky, často rakovinotvorné. Spalování odpadu v domácích topeništích je proto v současné době zákonem zakázáno. Spalování nekvalitních, příp. zakázaných druhů paliv v technicky nevyhovujících spalovacích zdrojích vede k poškozování vnějšího životního prostředí, ale také ke zhoršení ovzduší v bytech, a může se projevit na zdraví lidí.

Dne 1. září 2012 vešel v platnost nový zákon číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, který zpřísňuje požadavky na parametry domácích topenišť a zavádí silnější nástroje kontroly malých zdrojů znečištění ovzduší.

LÁTKY VZNIKAJÍCÍ PŘI SPALOVÁNÍ ODPADU V DOMÁCNOSTECH

Odpad Látka uvolňující se do prostředí Účinky na zdraví
PVC (lino, holínky atd.) Dioxiny, další chlorované sloučeniny Teratogenity, karcinogenita
Polystyren (izolace) Styren Poškození nervové soustavy
Lakovaný dřevěný nábytek, dřevotříska Dioxiny, formaldehyd Karcinogenita
Potištěný papír Těžké kovy Poškození vnitřních orgánů
PET lahve, PE tašky Polyaromatické uhlovodíky Karcinogenita
Pneumatiky Polyaromatické uhlovodíky Karcinogenita

Zdroj: VUHU

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *