Slavkov snižuje svou uhlíkovou stopu

Město Slavkov u Brna díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, ve spolupráci se spol. EKO-KOM, a. s., přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení "uhlíkové stopy". Občané za rok 2011 vytřídili z komunálního odpadu...

Město Slavkov u Brna díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, ve spolupráci se spol. EKO-KOM, a. s., přispělo ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.

Občané za rok 2011 vytřídili z komunálního odpadu celkem 346,808 tun využitelných složek. Tím bylo dosaženo úspory, jež představuje 376,947 tun emise CO2 ekv. a 9,5 mil. MJ energie. Celková částka přes 700 tisíc Kč za loňský rok, kterou město od spol. EKO-KOM, a. s., obdrželo za sebraný tříděný odpad, připadla ještě podle smlouvy společnosti RESPONO, a. s. Od letošního roku již s těmito finančními příspěvky hospodaří samo město – zpětně je vrací do systému třídění odpadů.


Zdroj: www.slavkov.cz

Slavkov snižuje svou uhlíkovou stopu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *