Kategorie:
Nezařazené

Skutečně hrozí za netřídění pokuta?

V časopise Euro vyšel článek o tom, že nový návrh zákona zavádí až stotisícové pokuty, pokud někdo nebude třídit. Celý článek je nesmysl, říká Ministerstvo životního prostředí.

Text v časopise EURO je dramatický jak v titulku, tak v uvedených tvrzeních. Říká, že podle návrhu nového zákona o odpadech hrozí každé domácnosti, která nebude třídit, opravdu vysoká pokuta. Text se přitom odvolává na   Milana Havla ze sdružení Arnika, který uvádí, že kontrolovat třídění je složité a zavedení takového paragrafu do návrhu zákona je chyba.

Ministerstvo reagovalo rychle a vydalo tiskovou zprávu, kde se říká: „Návrh novely zákona o odpadech obsahuje ustanovení o povinném třídění odpadu u fyzických osob, ovšem nezavádí v tomto ohledu nějaké nové povinnosti s ohledem na současný stav legislativy i praxe. Stejně tak se pokuty za znečišťování životního prostředí i ohrožování lidského zdraví výrazně neliší od současné výše sankcí, které mohou být podle přestupkového zákona až 125 tisíc korun při opakovaném porušení obecní vyhlášky, která občanům ukládá povinnost třídit odpad. Celý článek jen bulvárně informuje o něčem, co není žádnou novinkou. Vytrhuje z kontextu novely zákona ustanovení o třídění a zároveň absolutně nereflektuje správní právo, podle kterého nemůže při netřídění odpadu, tak, jak ho uvádí Euro „papír do modrého, PET lahve do žlutého, zbytky jídla do dalšího“, správní úřad vyměřit maximální výši pokuty. Správní úřady totiž vždy přestupek posuzují a musí se při určování výše pokuty řídit závažností jednání toho, kdo legislativu porušuje.

Netřídění obalů, jakými jsou mj. papír, plasty nebo sklo, nepředstavuje závažné ohrožení životního prostředí a zdraví lidí, proto ani nemůže být pokutováno maximální výší sankce 100 tisíc korun.

Porušení daného ustanovení může totiž spočívat v o několik řádů závažnějším činu, než jakým je je vhození PET lahve do špatného kontejneru. Takovým fatálním jednáním je např. nakládání s nebezpečnými odpady, případně jejich směšování s dalšími odpady nebo látkami či zakládání černých skládek. To může vést k velmi závažnému poškození lidského zdraví nebo životního prostředí, které návrh zákona může pokutovat zmíněnou vysokou stotisícovou částkou.

Legislativní rada vlády spolu s MŽP aktuálně zpřesňuje znění zákona. V tuto chvíli není takové tvrzení pravdivé už jen pro fakt, že se jedná o pracovní verzi zákona, která doznává postupných změn.*

Komentáře ke článku 1

  • Jana Pavelová

    Bylo by asi nutné řádně informovat občany,co patří do BIO odpadu,co tam nepatří a dále co patří do odpadů plastů,skla a papíru.Ale chce to napsat pěkně po lopatě,aby to bylo všem občanům jasné.Setkala jsem se s názorem,že je to stejně jedno,že se nakonec všechno sveze do skládek,tak jaképak třídění.Také názor,že na př.zbytky jídel,na př. tepelně upraveného masa-které rodina nezkonzumovala,dále mléčné produkty s prošlou lhůtou a pod také patří do BIO odpadu.Na moje upozornění,že třídit odpad je povinnost občanů a že může hrozit i pokuta jsem se dozvěděla,že žádné pokuty nehrozí. ( A také jak je dokazatelné,že ten nebo ten občan háže na př.listí a shnilá jablka,větvičky a jiný zahradní odpad na př. do směsného odpadu)Proto se domnívám,že by měl být vydán malý letáček,s důrazným upozorněním,že při nedodržování třídění odpadu pokuta hrozí a přesné vyjmenování co do kterého odpadu nepatří.Tyto letáčky by měly být rozeslány do všech domácností.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *