Autor
Kategorie:
Praxe

Setkání SKS v Rožnově

Ve Sdružení komunálních služeb (SKS) je zastoupeno přes čtyřicet firem. Většinou jsou to technické služby z různých měst, ale také výrobci a dovozci komunální techniky a poskytovatelé služeb.

Jeho historie se datuje od roku 1991. Sdružení se orientuje na problematiku komunálních služeb jako celku, včetně neformální výměny zkušeností mezi jednotlivými členy, a na prezentaci novinek, které přináší rozvoj technologií v této oblasti. Pro členskou základnu jsou připravovány odborněvzdělávací programy se zaměřením na obecnou problematiku řízení v oblasti komunálních služeb, probíhá výměna zkušeností a informací včetně tematických zájezdů, na webových stránkách je také burza prodeje a nákupu různých zařízení a služeb pro členy.

Rada sdružení chce do celého procesu aktivně zapojit všechny členy. „Kde jinde je možno čerpat zkušenosti a vědomosti než mezi těmi, kteří se denně s těmito problémy setkávají a jsou nuceni je řešit. Jejich řešení může pomoci všem,“ říká předseda rady sdružení Bohumil Rataj (jinak ředitel Technických služeb Benešov).

Tomu přispívají i každoroční odborná setkání členské základny. Letošní proběhlo v listopadu v Rožnově pod Radhoštěm. Účastníci měli k dispozici výstavní plochy pro exponáty jak v přednáškovém sále, tak na venkovní výstavní ploše. Proběhla také velká diskuse se zástupcem společnosti Eko-kom o záměru odkupu odpadových nádob od měst a obcí. Lidé z komunálních služeb vesměs vyjadřovali své obavy, že nový majitel, Eko-kom, bude mít vliv na sběr a svozy. Zástupci měst, kde již tento odkup proběhl, však referovali o dobrém fungování nového modelu.

Slavnostní zahájení společného setkání SKS

Součástí programu byla komentovaná prohlídka komunální techniky na venkovní výstavní ploše.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *