Sdružení chce zvýšit důvěryhodnost oboru

Úkolem, který si asociace vytkla, je podpořit rozvoj těchto technologií, zejména pro účely energetického využití biomasy a odpadů, je-li takto dosaženo vyšší efektivity a větší šetrnosti k životnímu prostředí v porovnání s jinými postupy a technologiemi. Šest zakládajících členů vytvořilo oborové...

Úkolem, který si asociace vytkla, je podpořit rozvoj těchto technologií, zejména pro účely energetického využití biomasy a odpadů, je-li takto dosaženo vyšší efektivity a větší šetrnosti k životnímu prostředí v porovnání s jinými postupy a technologiemi.

Šest zakládajících členů vytvořilo oborové sdružení organizací a osob, které se zabývají výzkumem a vývojem sledovaných procesů. Podporuje jejich komerční uplatnění, rozvíjí spolupráci mezi členy asociace a společně hledá možnosti jejího prohlubování. Pro zvýšení důvěryhodnosti se sdružení zasazuje, aby byly v ČR využívány jen vyspělé proprietární technologie na bázi zplyňování či pyrolýzy splňující platné národní předpisy a mající vysokou užitnou hodnotu. V tomto smyslu působí při vzniku a změnách právních, technických aj. předpisů a v konkrétních projektech.

Zakládajícími členy asociace jsou:

Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i., který se zabývá studiem pyrolýzy, zplyňování i spalování.

Tarpo, s. r. o. – vývoj technologií na zpracování a energetické využití biomasy a odpadů.

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Ústav plynárenství, koksochemie a ochrany ovzduší a Ústav energetiky VŠCHT Praha. Tato zařízení disponují špičkovým analytickým a odborným zázemím a mají zkušeností při transferu nových postupů a procesů z z labotaroře do poloprovozních aplikací.

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o. p. s.

Dekonta, a. s. – dlouhodobě se věnuje progresivním technologiím využití odpadních materiálů.

AIR TECHNIC, s. r. o. – vývoj nových zplyňovacích technologií a ověřování v průmyslových aplikacích.

Více informací lze najít na internetových stránkách www.cpga.cz.

Ing. Michael Pohořelý, PhD.

předseda asociace

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *