S PCB mohou být problémy i nadále

Polychlorované bifenyly (PCB) byly hrozbou velkokapacitních chovů poté, co se zjistilo, že jde o látky škodlivé pro zdraví lidí i zvířat, které jsou schopny se kumulovat v tukové tkáni a dlouhodobě setrvávat v prostředí. Zvláště se to týkalo velkokapacitních kravínů s kovovými konstrukcemi, s řadou...

Polychlorované bifenyly (PCB) byly hrozbou velkokapacitních chovů poté, co se zjistilo, že jde o látky škodlivé pro zdraví lidí i zvířat, které jsou schopny se kumulovat v tukové tkáni a dlouhodobě setrvávat v prostředí. Zvláště se to týkalo velkokapacitních kravínů s kovovými konstrukcemi, s řadou silážních jam, senážních věží a jiných konstrukcí, které byly bohatě natřeny barvami s obsahem PCB. Podle Státní veterinární správy je možné, že dosud existují zemědělské stavby ošetřené materiály s obsahem PCB.


Přípustný limit PCB pro maso hovězí, vepřové a drůbeží se od 1. ledna 2012 snížil z 200 nanogramů na gram tuku na hodnotu 40 nanogramů na gram tuku (nařízení EU č. 1259/2011, platí i pro mléko a mléčné výrobky a vejce). V důsledku snížení limitu PCB může dojít v ojedinělých případech k překročení limitu kontaminace PCB v tkáních zvířat a v jejich produktech. I poměrně malé množství olízané barvy, izolační hmoty, nebo pozření kontaminovaného krmiva, může způsobit z hlediska platného maximálního limitu PCB jeho překročení, čímž se stává živočišný produkt nepoživatelný.

Přetřít barvu s obsahem PCB novým nátěrem nestačí. Rizikové jsou zvláště nátěrové hmoty na bázi chlorkaučuku s označením H1000, H2001, H2003, H2006, H2008, barva na značení silnic H2202, barva k nátěru bazénů H2203, epoxyesterová barva S2363, sanitární barva S2993, polystyrénový lak S1815, polyuretanové barvy S2802, S2803, S2850, S2851.

U kontaminovaných chovů nelze uvolnit potravinu do oběhu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *