Recyklace plastů je úkolem oběhového hospodářství

"Do slovníku moderního Evropana přibyl nový výraz - oběhové hospodářství nebo jinak cyklická ekonomika (z angl. circular economy)," říká Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, PhD, generální ředitel SITA CZ a. s. Tento výraz se váže k potřebě účinného a udržitelného využívání zdrojů, neboť ty přírodní jsou stále vzácnější a Evropa jich má nedostatek.

Zatímco vývoz a dovoz průmyslových výrobků a zemědělské produkce mezi zeměmi Evropské unie a zbytkem světa je téměř vyrovnaný, markantní je velká závislost Evropy na dovozu paliv a výrobních surovin. „Negativní saldo vzrostlo mezi lety 1999 a 2012 až na 1250 milionů tun ročně. Na druhé straně země EU 27 produkují značné množství odpadů, z nichž jen malá část je dále využita. Velkou část tvoří mezi jinými využitelnými odpady plastové odpady,“ dodává Zdeněk Horsák.

Každým rokem vzniká v Evropě 25 milionů tun odpadního plastu, přičemž se recykluje pouhých 25 %. Obecně však trh recyklace plastů v Evropě rychle roste, podporován změnami právních předpisů. Do roku 2030 musí Evropa recyklovat a připravit k dalšímu využití 70 % komunálních odpadů, a to společně s 80 % odpadních obalů a 60 % plastových obalů. Přitom je třeba upozornit, že množství vyráběného plastu se během 50 let zvýšilo 150 krát. Očekává se tedy, že trhy zaměřené na další využití materiálu porostou.

Společnost SUEZ ENVIRONNEMENT, jejímž reprezentantem na českém území je právě SITA CZ, ohlásila svou novou strategii. Vychází z cyklické ekonomiky a umožní vyrovnat se s takovými ekologickými problémy, jako je ubývající množství zdrojů pro rostoucí počet obyvatelstva. „Znamená to transformovat odpady na zdroje, což nyní představuje samotnou podstatu cyklické ekonomiky,“ říká Christophe Cros, výkonný viceprezident odpovědný za oblast odpadového hospodářství pro Evropu.

Příležitost pro průmysl

Využití recyklovaných plastů představuje ekonomický faktor růstu průmyslových zákazníků, který jim u možní chovat se více ekologicky a zvýšit efektivitu využití energie. Díky využití recyklovaného plastu se spotřeba energie v porovnání s prvotními plasty sníží o 80 až 90 %.

SUEZ ENVIRONNEMENT nabízí inovativní řešení, která umožní opětovné využívání plastů prostřednictvím dceřiné společnosti SITA, která má k dispozici v Evropě devět specializovaných zařízení schopných zpracovat každoročně více než 400 000 tun plastového odpadu a opětovně získat 135 000 tun nových zdrojů pro výrobu plastů. Společnost chce výrobu recyklovaných plastů během následujících pěti let zdvojnásobit. Cílem je také průběžně zvyšovat kvalitu recyklovaných surovin. Průmyslové společnosti si začínají uvědomovat, že „bitva“ o suroviny je bitvou o konkurenceschopnost: výroba surovin se stává ryze průmyslovým úkolem, kdy je nutné vyrovnat se se stále větším nedostatkem zdrojů a zvyšující se cenou surovin.

Zájem o inovace

Ve vývoji v tomto sektoru přirozeně hrají významnou roli technické inovace. Skupina SUEZ ENVIRONNEMENT investovala do této oblasti velmi brzy, jak dokazuje partnerství se společností Cynar. Jedná se o irský start-up, který se specializuje na nové technologie pro transformaci odpadů na palivovou naftu (SITA UK), přičemž se jedná o první podnik tohoto druhu ve světě. Ve specializovaném zařízení Bayonne (Francie) se zase plastové láhve upravují na nové materiály, ze kterých se vyrábějí potravinové tácky a nové láhve, nebo v Limay (Yveline), kde se nachází technologie umožňující recyklovat ročně 40 000 tun lahví, ze kterých se vyrábějí granule určené k dalšímu výrobnímu využití.

Skupina rovněž připravuje otevření laboratoře zaměřené na vědu a výzkum, ve které bude zkoumat plasty a možnosti jejich dalšího využití. Tato laboratoř, „Plast’Lab“, umožní analyzovat, testovat a klasifikovat plasty a nové řady zdrojů plastů pro průmyslové podniky, které tyto plasty budou vyrábět, aby dokázala předvídat budoucí požadavky.

Pokud obrátíme pozornost na Českou republiku, zjistíme, že podle dostupných údajů v roce 2012 vzniklo 380 000 tun plastových odpadů. Pouze malá část však byla využita a dá se odhadovat, že cca 300 000 tun skončilo bez dalšího využití. Tedy i zde zaostáváme za vyspělými ekonomikami EU.

Využití dalších 25% odpadních plastů, které dnes v ČR končí na skládkách, by ušetřilo našim plastikářským firmám až 1,7 miliard korun, které nyní musí vynaložit na nákup čisté suroviny pro výrobu. Společnost SITA CZ bude následovat strategii své mateřské skupiny. Již nyní meziročně zdvojnásobila využití odpadních plastů a připravuje další nové programy a technologie pro své průmyslové a municipální zákazníky.

Nová legislativa

„Ministerstvo životního prostředí na nátlak z EU, která hrozí zastavením dotací a finančními sankcemi, a díky odvaze ministerských úředníků prosadilo první zákony směřující správným směrem. Tím je zásadní omezení skládkování využitelných odpadů do roku 2024. Zákony však sklidily ohromnou vlnu kritiky a nařčení, že nahrávají spalovací lobby,“ komentuje současnou situaci Zdeněk Horsák. Zároveň dokládá, že tato kritika je neoprávněná, neboť při předpokládaném tempu zvyšování poplatků na skládkách a bez dotační podpory evropských nebo jiných fondů žádný rozumně uvažující investor spalovnu v ČR nepostaví (viz graf). Podle jeho názoru bude zvýšení poplatků motivovat původce k třídění odpadů a k následnému širšímu využití vytříděných materiálů. Všeobecně šířený mýtus o tom, že zvýšení poplatků na skládkách se okamžitě projeví na zdražení odpadů, tak brzy vyvrátí praxe.

„Pro další podporu rozvoje oběhového hospodářství je potřeba, aby Ministerstvo životního prostředí a naši zákonodárci nepolevili a pokračovali v dalším přibližování k právním úpravám vyspělých zemím EU. Dalšími kroky by měl být reálný Plán OH a další omezení skládkování prostřednictvím nárůstu poplatků,“ říká na závěr Zdeněk Horsák.

Zdroj: SITA CZ, SUEZ Environnement

„Při navrženém tempu růstu poplatků nebo bez dotační podpory žádný rozumně uvažující investor spalovnu v ČR nepostaví. Novela zákona naopak chvályhodně podporuje materiálové využití odpadů,“ konstatuje Zdeněk Horsák (SITA CZ a.s.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *