Recycling 2009

MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ JAKO ZDROJE PLNOHODNOTNÝCH SUROVIN Renomovanou konferenci pořádá Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, řádný člen mezinárodního svazu recyklace F.I.R. - Fédération Internationale du Recyclage, spolu s Vysokým učením technickým....

MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ JAKO ZDROJE PLNOHODNOTNÝCH SUROVIN

Renomovanou konferenci pořádá Asociace pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR, řádný člen mezinárodního svazu recyklace F.I.R. – Fédération Internationale du Recyclage, spolu s Vysokým učením technickým. Konference proběhne na tradičním místě – v hotelu Santon u brněnské přehrady ve dnech 26. a 27. března 2009.

Konference je určena pro provozovatele recyklačních linek, výrobce stavebních recyklátů, stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty, výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií, firmy zabývající se sběrem odpadů, orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životního prostředí.

V průběhu konference bude prezentováno na dvacet pět odborných přednášek na nejrůznější témata, týkající se nakládání se stavebním a demoličním odpadem. První den jednání bude uzavřen pódiovou diskusí na téma „Vliv Směrnice Evropského parlamentu a Rady (ES) č.98/2008, o odpadech, a připravovaného nového zákona o odpadech na recyklaci stavebních a demoličních odpadů.“ Večer proběhne společenský večer.

Podrobný program a přihlášky jsou dostupné na webu www.arsm.cz, nebo na e-mailu odborného garanta konference doc. Ing. Miroslava Škopána, CSc., prezidenta ARSM: skopan@fme.vutbr.cz.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *