Půl století Richarda

Úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic oslavilo padesát let existence. Od roku 1964 jsou do něj ukládány institucionální odpady, tedy nízko a středněaktivní odpady ze zdravotnictví, zemědělství, průmyslové činnosti a výzkumu. Úložiště Richard provozuje Správa úložišť radioaktivních...

Úložiště radioaktivních odpadů Richard u Litoměřic oslavilo padesát let existence. Od roku 1964 jsou do něj ukládány institucionální odpady, tedy nízko a středněaktivní odpady ze zdravotnictví, zemědělství, průmyslové činnosti a výzkumu. Úložiště Richard provozuje Správa úložišť radioaktivních odpadů, která podle tiskové zprávy neustále monitoruje lokalitu z hlediska seismicity, geotechnické stability důlního díla, hydrogeologického prostředí, koncentrace radonu a tritia a záření.

Kromě úložiště Richard u nás funguje úložiště Bratrství u Jáchymova v bývalé těžní štole uranového dolu: Je v něm v současnosti uloženo přes 2000 obalových souborů s odpady obsahujícími přírodní radionuklidy. Nejnovější je úložiště nízko a středněaktivních odpadů v areálu jaderné elektrárny v Dukovanech, které funguje od roku 1995.

Hlubinné (trvalé) úložiště se u nás teprve musí vybudovat. Ministerstvo životního prostředí nyní povolilo v pěti lokalitách první etapu geologických průzkumných prací (měření u povrchu, sběr dat, sondáže a odběr hornin pomocí neinvazivních metod). Výsledky se stanou podkladem pro další rozhodování.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *