První vícevrstvý kompostovatelný obal na potraviny

Využitím vývoje tenkých plastových fólií z biopolymerů, tiskových inkoustů, lepidel a primerů byl vytvořen první vícevrstvý 100% biologicky odbouratelný plastový obal pro potraviny.

Nový vícevrstvý obal, dosud bez komerčního názvu, vznikl v americké BASF Corp., Florham Park (NJ), afilaci největšího světového chemického koncernu BASF SE v německém Ludwigshafenu.

ZÁKLADEM JSOU BIOPOLYMERY

Stávající vícevrstvé plastové obaly nejsou kompostovatelné. Nový vícevrstvý obal je ze sta procent tvořen biologicky odbouratelným plastem (BOP) kompostovatelným průmyslově i ve volné přírodě. Svými bariérovými vlastnostmi v permeabilitě kyslíku, vlhkosti a CO2 splňuje podmínky pro užití u potravin (a to je v záloze ještě možnost utěsnění pórů pomocí nanomateriálů nebo grafenu). Mimoto je schopný potiskování barevným inkoustovým tiskem, vakuového pokovování a pevného slepení všech vrstev.


Nový obal se skládá ze 6 vrstev, se základem směsi biopolymerů BASF Ecoflex a Ecovio v první a šesté vrstvě. Ecoflex jsou alifaticko-aromatické kopolyestery, plně odbouratelné kompostováním. Materiál se používá při výrobě mulčovacích fólií, smrštitelných fólií odolných protržení a fólií pro hygienická užití. Zlepšuje i vlastnosti jiných biopolymer, vyráběných ze škrobu, polymléčné kyseliny (PLA), celulózy, polyhydroxyalkanoátů (PHA) nebo ligninu. Materiál Ecovio (výrobcem je BASF) je například založen na PLA z kukuřice s přísadou Ecoflexu v různém podílu podle požadovaných vlastností. Fólie vyráběná vyfukováním se užívá na odnosné tašky, pytle na bioodpad aj. a je zpracovatelná svařováním a lepením.

Na fólii Ecoflex a Ecovio se jako druhá nanáší tenká vrstva předmetalizačního primeru Vestamid® z plně kompostovatelného biopolyamidu PA11. Třetí vrstvu vytváří vakuová metalizace hliníkem v mikronových tloušťkách a čtvrtou vrstva lepidla Epotal® P100 Eco na vodní bázi. Toto plně biologicky rozložitelné a kompostovatelné lepidlo má certifikaci pro balení potravin. Pátou a šestou vrstvu tvoří opět fólie Ecoflex a Ecovio s barevným potiskem inkousty z kompostovatelného akrylátového polymeru Joncryl® SLX na vodní bázi.

PRŮMYSLOVÉ KOMPOSTOVÁNÍ V USA

Průmyslové kompostování se v USA omezuje pouze na malý výběr měst, stadionů a obcí, kde jsou vytvořeny sběrné sítě.

Vedoucím státem kompostování v USA je Kalifornie. Kalifornský zákon č. 341 vyžaduje odklon 75 % pevného odpadu od skládkování do roku 2020. Některá města, jako např. San Francisco v roce 2007 a nyní také Redwood City, zakazují používání výrobků z nekompostovatelného polypropylenu, polystyrenu a pěnového polystyrenu Styrofoam (zboží na jedno použití, např. obaly na jídla, misky s víčkem typu clamshell, kelímky na teplé nápoje, talíře, příbory ap.) k 1. 1. 2013. Od 1. 1. 2009 je zakázal Seattle ve státě Washington, jedno z „nejzelenějších“ měst USA, také u obalů na potraviny. O rok později zakázal použití všech nerecyklovatelných nebo nekompostovatelných plastů u obalů na potraviny a jídelních prostředků na jedno použití. Stravovací služby zde byly důrazně upozorněny na nutnost užívání jen BOP schválených místní kompostovací organizací Cedar Grove Composting.

Velké dilema zde má zdejší světová centrála řetězce kaváren Starbucks Coffee se svými kelímky na horké nápoje z pěnového polystyrenu. Přes obrovskou vůli k navržení 100% recyklovatelného materiálu nebylo nalezeno uspokojivé řešení, vyjma papírových kelímků. A tak Starbucks Coffee nabízí slevu 10 centů zákazníkům v USA a Kanadě za podání kávy v šálcích a do přinesených nádob ke konzumaci v kavárně nebo přes ulici.

Arašídy Marimers Peanuts v prvním vícevrstvém 100% kompostovatelném biologicky odbouratelném obalu BASF, rozdávané v rámci marketingové kampaně při zápase Seattle Mariners s Boston Red Sox.

Materiálová skladba lepeného 100% biologicky odbouratelného vícevrstvého obalu BASF na potraviny. (Zdroj: BASF)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *