Průmyslová ekologie

26. - 27. 3., Praha, Autoklub ČR Konference je platformou pro setkávání provozovatelů průmyslových zařízení, investorů, zástupců státních orgánů, výzkumných pracovníků, konzultačních firem a nevládních neziskových organizací a pro výměnu zkušeností v mezioborové oblasti dopadů lidských aktivit na...

26. – 27. 3., Praha, Autoklub ČR

Konference je platformou pro setkávání provozovatelů průmyslových zařízení, investorů, zástupců státních orgánů, výzkumných pracovníků, konzultačních firem a nevládních neziskových organizací a pro výměnu zkušeností v mezioborové oblasti dopadů lidských aktivit na životní prostředí.

Tematické okruhy konference:

Produktová ekologie, udržitelné stavby a ekodesign

Environmentální technologie

Ekoinovace a postupy jejich hodnocení (LCA, MFA, IOA)

Udržitelnost v environmentálním reportingu, marketing a CSR

Odborný garant konference:

doc. Ing. Vladimír Kočí, PhD, Vysoká škola chemicko technologická v Praze

Kontakt: www.sekurkon.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *