Program ALFA Technologické agentury ČR

Šestiletý (2011-2016) program ALFA Technologické agentury ČR disponuje 7,8 miliardami Kč, ze kterých podporuje aplikovaný výzkum v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí či oblasti udržitelné dopravy. Rozdělen je do tří...

Šestiletý (2011-2016) program ALFA Technologické agentury ČR disponuje 7,8 miliardami Kč, ze kterých podporuje aplikovaný výzkum v oblasti progresivních technologií, materiálů a systémů, energetických zdrojů a ochrany a tvorby životního prostředí či oblasti udržitelné dopravy. Rozdělen je do tří podprogramů: Progresivní technologie, materiály a systémy, Energetické zdroje a ochrana a tvorba životního prostředí, Udržitelný rozvoj dopravy. Program bude podporovat zejména společné projekty podnikatelských subjektů a výzkumných organizací, kde se předpokládá získání patentu, průmyslového vzoru, prototypu, funkčního softwaru apod.


Do 3. kole veřejné soutěže programu přišlo 994 projektů v celkové hodnotě 12 mld. Kč. „Lze předpokládat, že v září budeme mít rámcový přehled o tom, do jakých oblastí aplikovaného výzkumu a do jakých regionů Technologická agentura prostředky z programu ALFA nasměruje, v prosinci pak zveřejníme seznam projektů, které splnily kritéria programu a díky svému ohodnocení na finanční podporu dosáhly,“ říká o dalším postupu předsedkyně TA ČR Rut Bízková. Každý projekt anonymně hodnotí tři nezávislí hodnotitelé. Technologická agentura ČR je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009. Pro rok 2013 je ve státním rozpočtu navrhováno pro TA ČR na podporu aplikovaného výzkumu více než 2,4 mld. Kč. Bližší informace na www.tacr.cz.

Bývalá ministryně ŽP Rut Bízková je nyní v čele Technologické agentury ČR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *