Přispějí elektronické aukce ke zkvalitnění nakládání s odpady?

Členové Sdružení veřejně prospěšných služeb vidí v elektronických aukcích na služby spojené s nakládáním s odpady určitá rizika.

Při elektronických aukcích dochází v průběhu zadávacího řízení (při sledování na portálu) k poklesu cen, což je v pořádku, ale pouze do určité úrovně. V mnoha případech se cena s nabídkou vítěze dostává pod reálné náklady, a proto společnosti, které podají nejnižší nabídku, hledají následně způsob, jak službu zlevnit = „ošidit“, samozřejmě vždy na úkor zákazníka. Kvalita poskytované služby pro města a obce týkající se svozu, třídění a odstraňování odpadů se tak dostává do pozadí, protože rozhodující bude vždy cena.

Pod reálné náklady jde řada společností proto, že si nemůže dovolit v silném konkurenčním prostředí ztratit své dlouholeté zákazníky, nebo přijít o území, ve kterém službu dlouhodobě poskytuje. Naopak společnosti, které v daném území doposud nepodnikaly, se snaží toto území získat.

SNAHA ZLEVNIT

Největším problémem veřejných zakázek na služby, zejména v oblasti nakládání a odpady, je přesná specifikace služby, která se přenáší do zadávací dokumentace. Je téměř nemožné popsat přesný rozsah plnění, jako je počet požadovaných svozů, množství nádob, místa dojezdu atd., protože potřeby města a obcí se mění v čase, rozdíly jsou v zimě a v létě, mění se produkce a množství odpadů. Služba nakládaní s odpady se neustále vyvíjí, a proto nelze podmínky jednorázově 100% vyspecifikovat v době probíhání elektronické aukce.

V případě, že se vypíše výběrové řízení standardní cestou přes profil zadavatele, nebo oznámením, kdy se podá nabídka v jednom okamžiku, mají uchazeči nabízející službu šanci dát si do své nabídky finanční rezervu, aby mohli cenu dlouhodobě udržet. Naopak při elektronických aukcích se účastníci pod psychologickým tlakem těchto rezerv zbavují. Pro zadavatele to pak znamená, že každý výsyp popelnice navíc, úklid kolem nádob, přidání popelnice, zahájení služby od nově přistěhovaných osob apod., chtějí poskytovatelé služeb zaplatit jako mimořádnou službu navíc.

DOBRÝ NÁSTROJ, ALE NE PRO VŠECHNO

Často se stává, že vinou nedokonale zpracované zadávací dokumentace předkládají uchazeči nesrovnatelné nabídky, což není možné v době probíhající elektronické aukce odhalit, a přichází se na to až před podpisem smlouvy.

Někteří kolegové byli svědky toho, že v průběhu elektronické aukce docházelo evidentně k nestandardnímu postupu, kdy do aukce vstupovaly společnosti, které měly za úkol pouze dostat cenu co nejníže, ale vůbec jim nešlo o plnění dané zakázky.

Co se týče e-aukcí obecně, jsou dle mého názoru dobrým nástrojem hledání úspor při výdajích veřejné správy, ale hodí se pouze k nákupu jasně definovatelných předmětů zakázek, kde se v čase nemění podmínky poskytování. Na služby, jako je nakládání s odpady pro města a obce, jsou jednoznačně nevhodné.

Ing. Richard Blahut

vedoucí sekce odpadové hospodářství Sdružení veřejně prospěšných služeb

SDRUŽENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH SLUŽEB

Je to nezávislá organizace s působností na území celé České republiky, sdružující organizace a odborníky oborů veřejně prospěšných služeb. Sdružení bylo založeno na jaře roku 1991 a k dnešnímu dni sdružuje 110 společností, firem a osob. Většina společností ve sdružení je zčásti, nebo 100 % zřízena a vlastněna městy a obcemi. Tyto společnosti poskytují pro města a obce komunální služby, jako je svoz a odstranění odpadů, údržba zeleně, údržba osvětlení, opravy a údržba komunikací apod.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *