Postoje evropské veřejnosti k odpadům

Ve vědeckých centrech a muzeích ve 27 členských zemích EU proběhla série konzultací s občany, které by měly ovlivnit program výzkumu. Projekt "The Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science" (VOICES), financovaný Evropskou unií, probíhal po dobu jednoho roku po celé Evropě....

Ve vědeckých centrech a muzeích ve 27 členských zemích EU proběhla série konzultací s občany, které by měly ovlivnit program výzkumu. Projekt „The Views, Opinions and Ideas of Citizens in Europe on Science“ (VOICES), financovaný Evropskou unií, probíhal po dobu jednoho roku po celé Evropě. Jednotlivé diskuse spojily názory 1000 evropských občanů za účelem prozkoumání konceptu „Odpady jako zdroj“. Výsledky diskusí budou použity Evropskou komisí k určení priorit evropského výzkumu věnujícímu se nakládání s komunálním odpadem.

Evropští občané podle výsledků skupinových diskusí v rámci VOICES považují za prioritu používání stoprocentně recyklovatelných nebo biologicky rozložitelných obalů a tvorbu nových technologií, které umožní jednodušší recyklaci v domácnostech a efektivnější spalování odpadu pro výrobu energie. V České republice se na výzkumu podílela i společnost ppm factum research. Z výsledků zdejšího šetření vyplývá, že téměř všichni čeští občané do nějaké míry recyklují domácí odpad, ovšem jejich povědomí o tom, co se s recyklovaným odpadem děje dál, je značně omezené. Češi si dále často stěžují na přebytek obalových materiálů, které není možné znovu použít nebo recyklovat. Za nejčastější bariéru recyklování je zde považován nedostatek kontejnerů na tříděný odpad a přeplněnost těchto kontejnerů.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *