Pořizování fotodokumentace k autovrakům

Provozovatelé vrakovišť budou podle novely vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků povinni ke každému autovraku nově pořídit fotodokumentaci. Tato povinnost bude platit od 1. října 2014. Fotodokumentace byla dosud povinná jen u žádosti o dotaci Státního fondu životního prostředí na...

Provozovatelé vrakovišť budou podle novely vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků povinni ke každému autovraku nově pořídit fotodokumentaci. Tato povinnost bude platit od 1. října 2014. Fotodokumentace byla dosud povinná jen u žádosti o dotaci Státního fondu životního prostředí na zlikvidované autovraky, kde je součástí podmínek pro vyplacení dotace.

Provozovatel zařízení bude muset do čtyř dnů od přijetí vozu k sešrotování zaslat na Ministerstvo životního prostředí tři fotografie dokládající totožnost vozu a jeho přítomnost na vrakovišti. Fotografie se budou zasílat elektronicky na ministerstvo prostřednictvím Informačního systému odpadového hospodářství Modul autovraky (MA ISOH), který je možné zdarma stáhnout z webových stránek https://autovraky.mzp.cz/.

Iniciativa zavedení fotodokumentace autovraků vzešla od samotných zpracovatelů, které znepokojoval stav přijímaných autovraků do některých zpracovatelských zařízení. Autovraky byly přijímány například vypálené nebo částečně rozebrané, z čehož bylo zřejmé, že proběhlo nelegální nakládání s nebezpečnými i ostatními odpady neoprávněnou osobou. Zároveň lze důslednou fotodokumentací předejít fiktivní likvidaci autovraků za účelem pouhého odhlášení vozidla z Centrálního registr vozidel, přičemž by s tímto autem mohlo být dále nelegálně nakládáno.

Pokud je zpracovatel zapojen v Programu Státního fondu životního prostředí (SFŽP), může získat dotaci ve výši 500 Kč na zpracovaný autovrak. Z těchto prostředků mohou být hrazeny i náklady na pořízení digitálních fotoaparátů. Za roky 2011 a 2012 bylo do programu zařazeno celkem 216 společností a dotace byla proplacena za 167 066 autovraků. Za roky 2011 a 2012 bylo zpracováno celkem 258 041 autovraků.

Zdroj: MŽP

Zpracovatele znepokojuje stav přijímaných autovraků do některých zpracovatelských zařízení.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *