Pokuta za výkup pohřebních uren

V listopadu 2013 nabylo právní moci rozhodnutí, kterým ČIŽP (Oblastní inspektorát v Ústí nad Labem) uložila společnosti Stojkastav, s. r. o., pokutu ve výši 700 000 Kč za porušení ustanovení § 18 odst. 4 zákona o odpadech. Ten stanoví, že provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů nesmí...

V listopadu 2013 nabylo právní moci rozhodnutí, kterým ČIŽP (Oblastní inspektorát v Ústí nad Labem) uložila společnosti Stojkastav, s. r. o., pokutu ve výši 700 000 Kč za porušení ustanovení § 18 odst. 4 zákona o odpadech. Ten stanoví, že provozovatel zařízení ke sběru a výkupu odpadů nesmí vykoupit odpady stanovené prováděcím právním předpisem od fyzických osob. Jedná se kromě jiného o odpady, které mají povahu pietního nebo bohoslužebného předmětu.


Pokutovaná společnost vykoupila v průběhu roku celkem 380 kg měděných hřbitovních uren, škoda byla vyčíslena na více než 200 tisíc korun. Na případ upozornila Inspekci Policie ČR.

Přestože ohrožení životního prostředí bylo v tomto případě minimální, inspektoři ČIŽP přihlíželi k tomu, že jednání společnosti Stojkastav, s. r. o., mělo vysokou společenskou nebezpečnost – výkupem motivovala pachatele k opakovaným krádežím.

Na rozdíl od pokutované společnosti v jiných zařízeních na Litoměřicku odmítli urny vykoupit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *