Pokuta za výkup kolejnic

Pokutu ve výši 390 tisíc korun udělala Česká inspekce životního prostředí za neoprávněný výkup kradených železničních kolejnic. Provozovatel zařízení v Českých Budějovicích v roce 2013 neoprávněně vykoupil od nepodnikající fyzické osoby železniční kolejnice různých délek v celkovém množství 17 960...

Pokutu ve výši 390 tisíc korun udělala Česká inspekce životního prostředí za neoprávněný výkup kradených železničních kolejnic.

Provozovatel zařízení v Českých Budějovicích v roce 2013 neoprávněně vykoupil od nepodnikající fyzické osoby železniční kolejnice různých délek v celkovém množství 17 960 kg.

Jde o odpad, mající povahu části obecně prospěšného zařízení určeného pro hromadnou dopravu, který byl navíc vykoupen za úplatu v hotovosti ve výši 107 760 Kč, což je v rozporu s § 18 odst. 4 a 5 zákona ve spojení s § 8 odst. 5 vyhlášky č. 383/2001 Sb.

Na tento případ inspekci upozornila Policie ČR. Inspektoři sice nezjistili poškození životního prostředí, nicméně uvedené jednání vykazovalo značnou společenskou nebezpečnost (jednalo se o výkup odpadů, pocházejících z trestné činnosti). Pokuta byla udělena za porušení povinností, souvisejících s provozem stacionárního zařízení ke sběru a výkupu odpadů v Českých Budějovicích.

Zdroj: ČIŽP

Vykoupené kolejnice byly Policií ČR ještě ve výkupně zajištěny a předány zpět majiteli.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *