Pokuta za uložení odpadu na nepovoleném místě

Inspektoři ČIŽP OI Brno uložili společnosti Pragač, s. r. o., pokutu podle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve výši 250 000 Kč, a sice za porušení ust. § 12 odst. 2. Společnost nakládala s odpady v zařízení na místě, které k tomu nebylo určeno. Na pronajaté pozemky v...

Inspektoři ČIŽP OI Brno uložili společnosti Pragač, s. r. o., pokutu podle ust. § 66 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve výši 250 000 Kč, a sice za porušení ust. § 12 odst. 2.

Společnost nakládala s odpady v zařízení na místě, které k tomu nebylo určeno. Na pronajaté pozemky v k. ú. Lelekovice firma navezla odpad – zeminu v množství zhruba 7000 m3. Zeminu převzala jako odpad od stavební firmy, která prováděla zemní práce na několik kilometrů vzdálené stavbě. Firma nepožádala o možnost uložit zeminu na tyto pozemky příslušný orgán státní správy (tím může být stavební úřad, orgán ochrany zemědělského půdního fondu či krajský úřad). Inkriminované místo tedy nebylo k ukládání zeminy určeno, ani povoleno.

Společnost Pragač, s. r. o., začala dokonce navážet odpadní zeminu nepovoleně i na další pozemky v Brně – zde se však včasným zásahem stavebního úřadu a ČIŽP podařilo této protizákonné činnosti zabránit.

Zemina byla na zemědělském půdním fondu uložena až do výšky kolem pěti metrů (ilustrační foto).

Komentáře ke článku 1

  • Jana Králová

    V obci Mečíř (u Křince) u rybníka někdo naváží zeminu na obecní zatravněnou plochu. Žádné veřejné oznámení ani vyhláška není nikomu známa. Ani sousední majitelé nemovitosti nic nedostali na vědomí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *