Otázky kolem SPRUK: reakce ředitelství ČIŽP

V říjnovém čísle časopisu vyšel článek s názvem "SPRUK: trnitá cesta k výrobku", v němž ekolog spalovny Termizo v Liberci Petr Novák prezentuje svůj pohled na okolnosti schvalování a používání stavebního výrobku SPRUK, vyráběného z pevného zbytku po spalování. K článku nám zaslala své stanovisko...

V říjnovém čísle časopisu vyšel článek s názvem „SPRUK: trnitá cesta k výrobku“, v němž ekolog spalovny Termizo v Liberci Petr Novák prezentuje svůj pohled na okolnosti schvalování a používání stavebního výrobku SPRUK, vyráběného z pevného zbytku po spalování. K článku nám zaslala své stanovisko Česká inspekce životního prostředí. Uvádí se v něm: „V periodiku Odpady 10/2014 byl zveřejněn článek zástupce společnosti Termizo, a. s., který se týká postupů ČIŽP v rámci správního řízení o uložení pokuty s předmětnou společností.

Vzhledem k tomu, že v současné době není správní řízení dokončeno (pouze přerušeno z důvodu předběžné otázky), nemůže se ČIŽP k danému případu blíže vyjadřovat. Je ovšem nezbytné zdůraznit, že hlavní odpovědností kontrolního orgánu státní správy je ochrana veřejného zájmu, což je v případě ČIŽP ochrana životního prostředí, a to v rámci kompetencí, které jsou ČIŽP dány jednotlivými právními předpisy. ČIŽP svůj postup opírá zejména o znalecký posudek, který byl zadán za účelem posouzení skutečných environmentálních charakteristik materiálu. Dále inspekce postupuje na základě stanoviska MŽP, které bylo v dané věci rovněž vydáno.

ČIŽP OI Liberec má plnou podporu ředitelství ČIŽP, se kterým je případ pravidelně konzultován.“

Dalšímu vývoji kolem SPRUK, otázkám přechodu odpad/ne-odpad i využívání odpadů jako druhotné suroviny se budeme na stránkách našeho časopisu i nadále věnovat.

V Termizu vyrábějí stavební výrobek SPRUK od roku 2003.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *