Odpady v Arnolticích: Němci zaplatili polovinu

Po několikaletém vyjednávání se začal likvidovat sklad nelegálně navezeného odpadu v Arnolticích na Liberecku.

V roce 2005 do nepoužívaného teletníku navezla společnost Nisa Recyckling postupně zhruba devět tisíc tun odpadů z Německa. Šlo převáženě o textil a plasty, zřejmě produkty mechanicko-biologické úpravy.

V Německu začal v té době platit zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu. Řešením měly být mechanicko-biologické úpravy. Pro zpracování jejich nadsítné frakce však v té době nebylo v Německu dost kapacit (tzn. „monozdrojů“ nebo zařízení využívajících alternativní palivo). Pro mnohé provozovatele v Německu proto bylo jednodušší vyvézt za malé peníze nadsítné do Čech, místo aby ho za poměrně větší peníze ukládaly v Německu na skládky. A pro české firmy, zřízené často jen pro tento účel, to byl zajímavý obchod. Odpady nelegálně uskladněné v soukromých skladech v bývalých zemědělských areálech byly nalezeny například v nedalekých Černousích, Dolní Řasnici i dalších místech Frýdlantska.

SMUTNÁ HISTORIE

Do Arnoltic nechala na přelomu let 2005/2006 navézt prvních 7500 tun odpadů podnikatelka L. K., která v té době neměla ani platný souhlas k provozu zařízení (měla o něj požádáno). Dostala pokutu čtvrt milionu a příkaz buď areál vyklidit, nebo získat souhlas. Souhlas k provozu zařízení ke sběru a výkupu odpadů s kapacitou 10 tun denně získala v dubnu 2006.

Obec Bulovka v té době vše podporovala. Zařízení slibovalo pracovní místa a využití separovaného odpadu z obce. Už v září 2006 došlo ke změně majitele, stala se jím s. r. o. Nisa Recycling. Inspekce při kontrole zjistila, že objem zpracovávaných odpadů je vzhledem k navezeným zásobám velmi nízký. Firma dostala podmínky – měla přednostně zpracovat dopady z Německa. Padla taky pokuta 150 tisíc za skladování odpadu mimo povolenou lokalitu – v Černouších, plus v rámci nápravného opatření odvoz odpadů z Černous do konce roku 2009. V roce 2009 došlo v Černousích k požáru uskladněných odpadů.

V roce 2010 dostala Nisa Recycling další pokutu 1 150 000 korun. V srpnu 2010 se jednatelem firmy stal občan Moldavské republiky Ivan Barbescu, podle Inspekce jednoznačný bílý kůň. Došlo i k prodeji teletníku, kde byly odpady uloženy. ČIŽP podala v letech 2010 a 2011 dvě trestní oznámení ve věci ohrožení životního prostředí, Policie ČR však pokaždé případ odložila. Jelikož byly zaznamenány snahy o další návozy odpadů do areálu bývalého teletníku, ČIŽP a Celní úřad Liberec společně dozorovaly komunikace na trase Liberec-Frýdlant. Společnost Nisa Recycling nyní nekomunikuje s úřady, ačkoliv dostala další pokutu skoro půl milionu korun za neumožnění kontrolní činnosti.

PŘEPRAVA PŘES HRANICE

Navezení tisíců tun odpadů, deklarované jako „přeprava přes hranice státu za účelem využití“ vyvolalo u nás značné pozdvižení: Z té doby zřejmě pochází heslo „Nechceme být popelnicí Evropy“, které různá politická seskupení vytahují vždy, když chtějí hrát na city veřejnosti. Odpady však byly deklarovány jako surovina pro další zpracování na třídicí a recyklační lince, jež zde měla být vybudována. Označovat je jako „nelegálně navezené odpady“ je proto zavádějící: jejich přeprava byla legální. Nelegální bylo, že se s nimi potom nic neudělalo.

O osudu odpadů uložených v Arnolticích se jednalo dlouhých osm let. Bylo třeba vyřešit majetkové otázky, tj. komu vlastně odpad patří, a kdo zaplatí jeho likvidaci. Množství odpadů se přitom pozvolna zmenšovalo, protože zde dvakrát došlo k požáru. Částečně shořely i sklady v Dolní Řasnici a v Černousích.

O ODPAD JE ZÁJEM

Po jednání, které vedlo Ministerstvo životního prostředí, zástupci Libereckého kraje a České inspekce životního prostředí s německou stranou nakonec došlo k dohodě. Německá agentura SAA vynaloží 11 až 12 milionů korun na likvidaci zhruba poloviny skládky, tj. 4500 tun odpadů. Německou stranou bude financována i sanace skladovacích prostor. Druhá polovina skládky by měla zmizet do konce roku 2015, zatím ale není jasné, kdo odstranění zbylého odpadu uhradí. Tyto práce bude na základě rozhodnutí ČIŽP o výkonu náhradního plnění za povinný subjekt, tj. Nisa Recycling, s. r. o., vykonávat Liberecký kraj.

Odpady jsou odváženy do nedaleké spalovny Termizo v Liberci, denně by mělo jít o 60-70 tun odpadů. Jak uvedl v tisku ředitel Termizo Pavel Bernát, 4500 tun odpovídá tomu, co spálí spalovna zhruba za polovinu měsíce. Odpady by však nemusely skončit jen ve spalovně.

Český výrobce alternativního paliva ECOREC Prachovice se zajímá o nelegálně navezené odpady již několik let: „Kontaktovali jsem lidi v obci i na kraji a nabídli jim zpracování odpadů, ale dlouho nebyly vyřešené majetkové poměry a také nebyly finance na zpracování. Nyní finance jsou, ale odpady se vozí do spalovny v Liberci. My máme stále zájem o zpracování aspoň části, protože je to pro nás kvalitní surovina. Skladování venku materiálu v podstatě neublížilo a uměli bychom ho zpracovat levněji, než spalovna,“ říká Miroslav Sedláček z Ecorecu.

Podle informací na svém webu chystá ČIŽP další dvě trestní oznámení, tentokráte již třetí a čtvrté, ve věci neoprávněného nakládání s odpady podle § 298 odst. 2 trestního zákona, a dále podle § 254 odst. 2 trestního zákona za uvedení nepravdivých údajů při zápisu změny do obchodního rejstříku. Slibuje také uložit další, mnohem citelnější sankce za opakované poškozování životního prostředí.

Odpady ve skladu zahrnují hlavně plasty a textil

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *