Odpadovou legislativu není vhodné odkládat

Česká republika by měla mít jednoznačnou strategii v odpadovém hospodářství. Shodli se na tom ministr životního prostředí Richard Brabec s předsedou Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem na prvním společném jednání. Po koncepční právní úpravě volá už řadu let průmyslový i komunální sektor. Říkají, že...

Česká republika by měla mít jednoznačnou strategii v odpadovém hospodářství. Shodli se na tom ministr životního prostředí Richard Brabec s předsedou Svazu měst a obcí ČR Danem Jiránkem na prvním společném jednání. Po koncepční právní úpravě volá už řadu let průmyslový i komunální sektor. Říkají, že bez jasných pravidel není možné investovat do odpadových zařízení, která v České republice chybí.

Přestože už v roce 2008 vydal Svaz měst a obcí ČR spolu s Asociací krajů „Strategii rozvoje nakládání s odpady v obcích a městech ČR“, kterou v roce 2011 aktualizoval, dosud není standardizovaná hierarchie nakládání s odpady, ani jejich skládkování.

„Odpadovou legislativu, a to přípravu zákona o odpadech a Plánu odpadového hospodářství ČR na 2015-2024, včetně jeho vazby na Operační program Životní prostředí, považuji za jednu ze svých priorit,“ říká ministr životního prostředí Richard Brabec a dodává: „Už dříve jsme podnikli urychlené kroky k čerpání stávajícího OPŽP, vyhlásili nové výzvy, chystáme se odstartovat Novou zelenou úsporám, snažíme se o navýšení alokace nového OPŽP a pokračujeme v kotlíkových dotacích.“

Podle ministra Richarda Brabce je třeba využít evropské peníze tam, kde je Česká republika vážně potřebuje. Ministerstvo životního prostředí (MŽP) tak mimo jiné připravuje novou legislativu i pro posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

„Města a obce by potřebovaly, aby se peníze z programu Nová zelená úsporám daly využít také na snižování energetické náročnosti budov veřejného sektoru,“ říká předseda Svazu měst a obcí ČR Dan Jiránek a dodává: „I když to minulé vedení resortu slíbilo, dosud se tak nestalo a fakt, že o tyto dotace nemohou žádat města a obce, snižuje efektivitu péče o životní prostředí v území.“ Předseda Svazu Dan Jiránek také poukázal na nutnost – v rámci odpadového hospodářství – řešit nelegální výkup kovů.

Podle ministra Brabce je zpětná vazba a spolupráce s obcemi v souvislosti se životním prostředím naprosto zásadní.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *