Autor
Kategorie:
Praxe

Odpadní vody prozradí množství užívaných drog

Konzumace drog působí nesporné sociální a ekonomické škody. Projekt DRAGON přináší informace o jejich užívání v populaci.

Úřad OSN – United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) ve své zprávě z roku 2008 uvádí, že přibližně 208 miliónů lidí na světě užívá drogy v jakékoli jejich podobě. V případě kokainu a amfetaminu je to více než 1 % celosvětové populace. Data o užívání drog ve společnosti jsou získávána obvykle kombinací statistiky kriminálních činů, lékařských záznamů a produkce drog. Obraz, který díky nim získáváme, je však do značné míry zkreslený a nepřesný. Vychází totiž z údajů o uživatelích, u nichž již došlo ke konfliktu se zákonem, zdravotním komplikacím, případně k úmrtí v důsledku užívání drog.

Odborníci proto hledají jiné možnosti jak kvantifikovat „reálné“ hodnoty spotřeby drog v populaci obecně, které by zachytily i uživatele, u kterých zatím nedošlo ani ke zdravotním potížím, ani ke konfliktu se zákonem způsobeným užíváním drog.

V roce 2001 byl navržen nový přístup, a to měření obsahu metabolitů drog v odpadních vodách přitékajících do komunálních čistíren odpadních vod (ČOV). Každý druh drogy má rozdílný proces odbourávání v organismu (metabolismus), a je tedy zpětně detekovatelný (i pokud jde o množství v dávce) nepřímo, právě přes své charakteristické metabolity. Od roku 2005 proběhl systematický výzkum v oblasti výskytu drog ve vodním prostředí ve dvanácti evropských zemích (včetně Itálie, Německa, Velké Británie, Švýcarska atd.). Sledovány byly opiáty, kokain, amfetaminy (pervitin), marihuana, opioidy používané při substituční terapii, nebo farmaceutické opiáty – analgetika. Pro měření směsí nelegálních drog byly vypracovány sofistikované analytické metody založené na principu kapalinové chromatografie.

Od roku 2012 běží i u nás projekt „Stanovení množství nelegálních drog a jejich metabolitů v komunálních odpadních vodách – nový nástroj pro doplnění údajů o spotřebě drog v České republice (DRAGON)“, který zadalo Ministerstvo vnitra a realizuje ho Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka, v. v. i. Ústav spolupracuje se správci kanalizací, z nichž se odebírají vzorky. Výzkum nyní sleduje deset měst – Prahu, Plzeň, Ústí nad Labem, Brno, Ostravu, Frýdek-Místek, Karvinou, Havířov, Český Těšín a Orlovou.

Z analýz vzorků z kanalizací vyplynulo, že nejvíce pervitinu se užívá v Ústí nad Labem a v Ostravě. V Praze je velmi výrazný kokain, v tanečních drogách zase Brno. Plzeň je podle analýz podprůměrná ve všech sledovaných drogách kromě heroinu – za týden zde identifikovali v odpadních vodách metabolity ze zhruba 7500 dávek heroinu, zatímco v Ostravě, která je skoro dvakrát větší, jich zaznamenali jen kolem 6000.

Projekt DRAGON poběží do roku 2015. Jeho výsledky budou využity pro práci Rady vlády ČR pro koordinaci protidrogové politiky. Vzhledem k narůstající spotřebě drog v České republice mohou získaná data významně ovlivnit oficiální statistiky.

Zdroj: V.Ú.V. T. G. M., v. v. i.

Chemická analýza opiátů, včetně analgetik.

Foto: Shutterstock

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *