Kategorie:
Nezařazené

Nové evropské odpadové směrnice

Evropský výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin Evropského parlamentu (ENVI) má na svém programu v pondělí a úterý hlasování o nových odpadových směrnicích. Zprávu o tom přinesl portál Třetí ruka.

Nové odpadové směrnice – zásadní bod pro Evropský výbor pro životní prostředí v příštím týdnu: Třetí ruka

Jakmile směrnice projdou celým legislativním procesem EU, podle článků 2 a 3 návrhů vstoupí v platnost dvacátým dnem po jejich vyhlášení v Úředním věstníku EU, přičemž členské státy budou mít osmnáct měsíců pro jejich implementaci. Dále 25. ledna v Bruselu proběhne konference na téma oběhového hospodářství.

 

 

Přehled programu: ENVI 23.- 24. 1. 2017

  • Závazná roční snížení emisí skleníkových plynů, jichž mají dosáhnout členské státy v období od roku 2021 do roku 2030 pro odolnou Energetickou unii a pro splnění závazků podle Pařížské dohody, a změna nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací vztahujících se ke změně klimatu
  • Prezentace posouzení uplatňování směrnice o odpadech z těžebního průmyslu 2006/21/ES v Evropské unii
  • Provádění směrnice o odpadech z těžebního průmyslu (2006/21/ES)
  • Směrnice, kterou se mění směrnice 2008/98/ES o odpadech (hlasování)
  • Směrnice, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech (hlasování)
  • Směrnice, kterou se mění směrnice 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností, směrnice 2006/66/ES o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech a směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (hlasování)
  • Směrnice, kterou se mění směrnice 1999/31/ES o skládkách odpadů (hlasování)
  • Iniciativa na podporu účinného využívání zdrojů: omezení plýtvání potravinami a zlepšení bezpečnosti potravin

Více zde: http://www.tretiruka.cz/news/nove-odpadove-smernice-zasadni-bod-hlasovani-pro-evropsky-vybor-pro-zivotni-prostredi/

*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *