Nezničitelný trenoblon přetrvává v kanalizaci

Praxe zemědělských chovů umožňuje pracovat s poměrně širokou nabídkou farmaceutických preparátů, které mají podpořit růst skotu, nebo preventivně bránit vzniku onemocnění.

Každý takový přípravek podléhá velmi přísné kontrole, ale jak doložil výsledky svého dvanáctiletého výzkumu profesor Ed Kolodziej z Nevadské university, ani negativní výsledky ekotoxicity nejsou u těchto látek zárukou bezpečí.

Předmětem jeho bádání byly veterinární přípravky na stimulaci růstu skotu, které jsou mimochodem téměř totožné s preparáty, známými jako anabolické steroidy. „Aktivní látka veterinárního přípravku trenoblone by měla být podle příslušných regulí rozložitelná, tak aby nedocházelo ke kontaminaci složek životního prostředí,“ říká Kolodziej. „A skutečně provedené laboratorní testy potvrzují účinný fotochemický rozklad této látky.“ Vše by bylo tedy v nejlepším pořádku, kdyby si profesor environmentálního inženýringu z nevadského Rena nepoložil otázku, co se s rozloženým trenoblonem děje dál.

ROZLOŽÍ SE – PAK SE SYNTETIZUJE

„Účinné látky trenoblonu skutečně podléhaly na slunečním světle rychlému rozkladu, ale tím životní cyklus této hojně využívané substance rozhodně nekončil,“ popisuje Kolodziej průběh výzkumu. „Steroidní látky se sice za světla rozložily, ale při poklesu světelné aktivity začalo docházet k jejich regeneraci. Pokud se navíc dostaly tyto zdánlivě definitivně rozložené látky do vodního prostředí, dokázaly chemicky metabolizovat až do 70 % původního množství.“ V konečném důsledku se tak do odpadní vody dostávalo ze zemědělských farem téměř totožné množství přípravku na podporu růstu, jaké bylo využito v chovu.

Kolodziejův tým pokus několikrát opakoval za různé světelné intenzity reakčního prostředí, aby zjistil, jak výrazný je celý reverzní proces. Dva faktory se přitom ukazovaly jako nejpodstatnější – tma a přítomnost vody. „V tento moment není důvod k panice, nebo zděšení,“ říká Kolodziej. „Neodhalili jsme žádný potenciálně nový druh znečištění odpadních vod, jen jsme identifikovali jeden ze zdrojů steroidů, o kterých už víme, že se v kanalizaci vyskytují.“ Spolu s dalšími autory studie, zaměřené na regenerativní schopnosti znečišťujících chemických látek, ale připouští, že ho míra perzistence trenoblonu překvapila.

NEPŘÍJEMNÉ OTÁZKY

„Vnáší to do diskuze řadu otázek, které budou nepříjemné hlavně pro hygieniky a státní laboratoře, které se podepsaly pod ujištění, že tyto látky se vyznačují jen nízkou ekotoxicitou, a že nejsou schopné dlouhodobě perzistovat v životním prostředí,“ a ještě doplňuje. „Pravděpodobně to vyvolá novou vlnu kontrol, omezení a regulací, které padnou na nejrůznější farmaceutické společnosti, a nejen ty vyvíjející veterinární preparáty. Sportovci z řad kulturistů si pod obchodním názvem parabolan kupují přesně stejný přípravek, jaký se používá ke zvýšení apetitu a svalové hmoty krav.“

Anabolické steroidy ve vodě představují značný problém, protože čistírny odpadních vod je obvykle nedokážou efektivně zadržet a rozložit. Jejich únik do vodních ekosystémů pak může způsobovat problémy rybím populacím. Dosavadní studie prozatím prokázaly, že steroidy působí na vodní živočichy jako endokrinní disruptory (snižují počet jiker, ovlivňují vývoj a pohlaví plodu). A tento problém se pochopitelně nese vodou i k lidem.

Mgr. Radomír Dohnal

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *