MŽP po kontrole zlepšuje nakládání s odpady

Ministr Tomáš Chalupa seznámil členy vlády s opatřeními, která povedou k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem v oblasti nakládání s odpady. Během kontroly, která probíhala od června 2010 do ledna 2011, zjistil NKÚ systémové odchylky, jimiž zpochybnil účelnost vynakládání...

Ministr Tomáš Chalupa seznámil členy vlády s opatřeními, která povedou k nápravě nedostatků zjištěných Nejvyšším kontrolním úřadem v oblasti nakládání s odpady. Během kontroly, která probíhala od června 2010 do ledna 2011, zjistil NKÚ systémové odchylky, jimiž zpochybnil účelnost vynakládání veřejných prostředků. Kontrolu NKÚ ukončil v době nástupu ministra Tomáše Chalupy do funkce.

Za cestu k nápravě nedostatků označil ministr Chalupa návrh zcela nového Plánu odpadového hospodářství ČR na období 2013-2022, a návrhy věcných záměrů nového zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností. Ty jsou připraveny k projednání v připomínkovém řízení. Termín pro předložení věcných záměrů zákonů do vlády je 31. prosince 2012.

Ministerstvo životního prostředí také podle ministra intenzivně pracuje na hodnocení přínosů 3,4 mld. Kč vynaložených v letech 2003 až 2007 ke zlepšení stavu odpadového hospodářství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *