Ministerstvo vysvětluje své metody sběru dat

Při plánování a určování budoucí strategie v oblasti odpadového hospodářství musí MŽP vycházet z reálných a ověřitelných dat, ke kterým má důvěru. Český statistický úřad není odpovědný za odpadové hospodářství v ČR, ani jeho strategii a rozvoj. Tuto roli má v ČR Ministerstvo životního prostředí.

V časopisu Odpady (č. 12/2014; s. 25) vyšel text od pracovnice Českého statistického úřadu (ČSÚ) s názvem „Informační systémy a jejich nesoulad“. ČSÚ zde informoval odbornou veřejnost o tom, že Ministerstvo životního prostředí  (MŽP) do operačního programu Životní prostředí (OPŽP) používá rezortní (administrativní) data MŽP, nikoliv data hlášená do Eurostatu. Jaká je skutečnost z pohledu Ministerstva životního prostředí?

MŽP dlouhodobě poukazuje na to, že statistická data ČSÚ nejsou totožná z pohledu celkové produkce odpadů, produkce dle jednotlivých krajů i z pohledu některých způsobů nakládání. Toto tvrzení lze doložit fakty a podrobnými daty.

Podivnosti v datech nebo vysvětlitelné změny legislativy?

Rezortní data MŽP vykazují určité změny v produkci komunálního odpadu mezi lety 2008 a 2009. Celá záležitost je jednoduše vysvětlitelná a spočívá v legislativních změnách.

Od roku 2008 jsou zavedeny nové kódy nakládání namísto používání symbolických IČO (88888888, 99999999). Od roku 2009 pak došlo ke změně v ohlašovacích limitech z důvodu snížení administrativního zatížení podnikatelů (z 50 kg nebezpečných odpadů se limit zvýšil na 100 kg a z 50 tun ostatních odpadů na 100 tun). Legislativní změny bylo nutné promítnout do metodiky matematických modelů pro stanovení indikátorů  produkce a nakládání s odpady. Zároveň zde poprvé došlo k tomu, že se začala zjišťovat i neohlášená produkce z tzv. partnerských vztahů (od těch, co nesplnili ohlašovací povinnost, nebo neměli povinnost hlásit). Pokud by byla nová metodika indikátorů platná od roku 2009 použita i na data od roku 2003, pak by k žádnému razantnímu výkyvu nedošlo.*

Celý článek ředitele Odboru odpadů MŽP Jaromíra Manharta si přečtete v časopise Odpady 3/2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *