Minimalizace dopadu výroby biopaliv

Evropská komise zveřejnila návrh, který by měl omezit pěstování biopaliv na úkor potravinářské výroby. Využívání biopaliv z potravinářských plodin bude omezeno na 5 % v zájmu dosažení cíle směrnice o energiích z obnovitelných zdrojů, aby 10 % energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. Měl by se tím...

Evropská komise zveřejnila návrh, který by měl omezit pěstování biopaliv na úkor potravinářské výroby. Využívání biopaliv z potravinářských plodin bude omezeno na 5 % v zájmu dosažení cíle směrnice o energiích z obnovitelných zdrojů, aby 10 % energie pocházelo z obnovitelných zdrojů. Měl by se tím podpořit rozvoj alternativních biopaliv, tzv. biopaliv druhé generace, vyráběných z nepotravinářských výchozích surovin (odpad nebo sláma).


Poprvé budou při posuzování účinnosti biopaliv s ohledem na emise skleníkových plynů zohledněny odhady celosvětového dopadu přeměny půdy – tzv. nepřímých změn ve využívání půdy (ILUC). Nedávné vědecké studie prokázaly, že při zohlednění změn ve využívání půdy mohou některá biopaliva způsobovat emise skleníkových plynů stejně vysoké jako fosilní paliva.

Unie chce zabránit, aby biopaliva omezovala produkci potravin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *