Limity pro obalové odpady byly schváleny

Prezident podepsal novelu zákona o obalech, která stanovuje cíle recyklace odpadů z obalů do roku 2016. Limity jsou vyšší, než požaduje současná evropská směrnice, což vyvolalo stížnosti, že jsme "papežštější než papež." Podle MŽP však nastavené hodnoty předjímají očekávanou změnu limitů v rámci...

Prezident podepsal novelu zákona o obalech, která stanovuje cíle recyklace odpadů z obalů do roku 2016. Limity jsou vyšší, než požaduje současná evropská směrnice, což vyvolalo stížnosti, že jsme „papežštější než papež.“ Podle MŽP však nastavené hodnoty předjímají očekávanou změnu limitů v rámci EU. Nižší nastavení limitů také může pomoci udržet recyklační kvóty v případě propadu na trhu druhotných surovin, jaký nastal například v roce 2009. Dohady, zda navržené limity jsou příliš nízké, či příliš vysoké, a odrazují lidi od třídění, jsou poněkud akademické. Česká republika již dnes evropské limity recyklace obalových odpadů vysoko překračuje. Novela vyšla ve Sbírce zákonů pod číslem 62/2014, (částka 23 ze 7. 4.)


POŽADOVANÝ ROZSAH RECYKLACE A CELKOVÉHO VYUŽITÍ OBALOVÉHO ODPADU (V %)

Odpady z obalů do 31. 12. 2013 do 31. 12. 2014 do 31. 12. 2015 do 31. 12. 2016 Dosažené hodnoty
Papír a lepenka 70 70 75 75 85
Sklo 70 70 75 75 8 2
Plasty 27 27 40 45 65
Kov 50 50 55 55 63
Dřevo 15 15 15 15 25

Pozn.: Míra recyklace prodejních obalů určených spotřebiteli se stanoví jako podíl množství využitého obalového odpadu získaného zpětným odběrem od spotřebitelů a množství prodejních obalů, které osoba uvedla na trh nebo do oběhu. Ve jmenovateli nejsou zahrnuty prodejní obaly, které jsou současně průmyslovými obaly.

Zdroj: Senátní tisk 239, EKO-KOM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *