Autor
Kategorie:
Praxe

Králíky založily sociální podnik na třídění odpadů

V pohraniční oblasti Králicka je dlouhodobě vysoká nezaměstnanost. Podíl nezaměstnaných, hlavně lidí s nízkou kvalifikací, na konci listopadu 2013 činil 7,4 %, v evidenci úřadu práce bylo 229 lidí. Čtyři z nich našli práci v novém podniku.

Radnice spolu s městskou společností Služby města Králíky založily sociální podnik na třídění odpadů. „Společnost EKO Králíky, v. o. s., se zaměřuje na třídění separovaných odpadů z barevných kontejnerů a snížení podílu odpadů ukládaných na skládky,“ vysvětluje starostka města Jana Ponocná. S vytříděnými surovinami obchoduje EKO Králíky, v. o. s., jako samostatná firma, podle aktuální poptávky a nabídky na trhu.

Město se pro toto řešení rozhodlo z několika důvodů: vedle sociálního aspektu (linka dává práci lidem, kteří ji jinak obtížně hledají), je zde i hledisko finanční a odpadářské. „V současnosti má vliv na náklady odpadového hospodářství města množství uložených odpadů na skládky a doprava,“ vysvětluje starostka města. „Cílem firmy je snížit podíl ukládaných odpadů na skládky, optimalizovat svoz separovaného odpadu od občanů, a tak udržet základní poplatek za odpady na co nejnižší úrovni. V současné době platí občané 500 Kč na osobu a rok.“

EKONOMIKA

V delším časovém horizontu by se veřejná obchodní společnost měla stát ekonomicky samostatnou. Díky recyklaci části odpadu se sníží náklady na jeho svoz a skládkování. Jelikož jsou však ceny vytříděných surovin závislé na aktuální poptávce, bude možné vyčíslit úspory až po delší době provozu.

„Předpokládáme, že zajistíme odbyt separovaného odpadu za takové ceny, které nám umožní zaměstnat větší počet pracovníků,“ plánuje starostka města.

Mzdy zaměstnanců linky jsou zatím placeny z dotace Ministerstva práce a sociálních věcí, operační program CZ.1.04 Lidské zdroje a zaměstnanost. „Poskytnutou dotaci bereme jako odrazový můstek pro budoucí fungování firmy. Jsme připraveni na to, že v budoucnosti musí být sociální podnik schopen svého financování i bez ní.“

Podnik zatím používá starší pronajaté zařízení, v budoucnosti by však chtěl pořídit linku novou – rovněž s podporou dotace. „Pak počítáme s tím, že nabídneme třídění odpadu okolním obcím,“ plánuje Jana Ponocná.

Lze takové řešení nabídnout i jiným obcím? Starostka Jana Ponocná si myslí, že ano, zejména pokud mají zájem o vytvoření pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané a současné řešení konkrétního problému na svém území.

CO JE SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Tyto podnikatelské aktivity by měly prospívat společnosti a životnímu prostředí, vytvářet pracovní příležitosti zvláště pro handicapované nebo osoby se společenským znevýhodněním a zisk z větší části použit pro svůj další rozvoj.

Mezi více než sto sociálními podniky, registrovanými na serveru www.ceske-socialni-podnikani.cz je jich několik i z oblasti odpadového hospodářství. Vedle podniku v Králíkách se věnují například třídění a lisování plastů. granulaci plastů, nebo třídění odpadních elektrospotřebičů.

Provoz sociálního podniku začal v prosinci 2013.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *