Kontrola přeshraniční přepravy odpadů

Na bývalém česko-slovenském hraničním přechodu Starý Hrozenkov-Drietoma se konala poslední týden v srpnu společná kontrolní akce pracovníků MŽP, ČIŽP, celní správy a dopravní i cizinecké policie. Akce byla zaměřena na přepravu odpadů, které přes Českou republiku putují do jiných států, anebo se do...

Na bývalém česko-slovenském hraničním přechodu Starý Hrozenkov-Drietoma se konala poslední týden v srpnu společná kontrolní akce pracovníků MŽP, ČIŽP, celní správy a dopravní i cizinecké policie. Akce byla zaměřena na přepravu odpadů, které přes Českou republiku putují do jiných států, anebo se do České republiky vozí k dalšímu využití. Kontrola proběhla na české i slovenské straně a bylo zjištěno pouze několik administrativních nedostatků, závažné porušení zákona zjištěno nebylo.

V rámci kontrolní akce bylo zkontrolováno přes 200 kamionů, zaznamenány však byly jen tři případy přeshraniční přepravy odpadů, u kterých naši inspektoři objevili nedostatky ve vyplnění doprovodného formuláře s povinnými informacemi o zásilce odpadů, a u jednoho z nich chybělo i povinné označení, které dle zákona musí vozidlo převážející odpad mít. Jednalo se pouze o administrativní nedostatky, řidiči byli poučeni o správném vyplnění doprovodného dokladu.

Tyto přeshraniční kontroly odpadů jsou součástí projektů sítě IMPEL „Prosazovací akce“. Při minulé akci (2012) bylo provedeno přes 22 tis. kontrol v celé Evropě a bylo zjištěno, že 35 % přeprav odpadů bylo v rozporu s nařízením o přepravě odpadů. Zjištěná porušení byla různá od administrativních nedostatků až po nelegální přepravy elektronického a komunálního odpadu.

Kontrola zjistila jen několik administrativních nedostatků.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *