Kategorie:
Nezařazené

Kompost – technologie a kvalita

Zpracování bioodpadu je dobrou příležitostí pro recyklování živin v přírodě. Pokud je systém jeho zpracování dobře organizován, může významně zlepšit ekonomiku odpadového hospodářství v kraji a naplnit legislativní požadavky. Správný způsob zpracování vyžaduje součinnost regionů, provozovatelů kompostáren a zemědělců – projekt Ministerstva zemědělství ČR dává příležitost ke koncepčnímu řešení této problematiky.

Zemědělská a regionální agentura ZERA, z. s., pořádá diskusní setkání „Kompost – technologie a kvalita“ v jednotlivých krajích ČR jako diskusní platformu pro provázání jednotlivých technologií zpracování bioodpadu v kraji s cílem naplnění plánů odpadového hospodářství obcí, krajů ČR a zvýšení množství recyklovaných živin a organické hmoty. Setkání jsou pořádána v rámci projektu „Propagace a podpora kompostu jako zdroje pro zvyšování kvality půdy“, který podpořilo Ministerstvo zemědělství. V průběhu realizace projektu proběhne řada akcí, prezentací, odborných setkání, konferencí.   Velkou podporou projektu je zázemí Ministerstva zemědělství a také Ministerstva životního prostředí; ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec poskytl projektu záštitu.

Zpracování biologicky rozložitelného odpadu způsobem, který umožňuje maximálně využít vzácné suroviny, který je udržitelný a efektivní, vyžaduje součinnost veřejné správy, zemědělské praxe, provozovatelů kompostáren, bioplynových stanic a čistíren odpadních vod. Nastavení správného systému není snadné, agentura ZERA, z. s.,  chce svým projektem k jeho tvorbě přispět realizací výše zmiňovaných akcí, na které jste srdečně zváni. Více na www.puda-kompost-život.eu, www.zeraagency.eu.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *