Archiv pro rubriku: Praxe

Filtr

Společnost

Nezisková společnost ASEKOL už pošesté v řadě udělovala ceny a finanční odměny obcím, které v uplynulém roce nejlépe třídily stará elektrozařízení. Vítězství mezi městy obhájil Šternberk, nejlepší mezi obcemi nad 2000 obyvatel je Náměšť na Hané, mezi obcemi do 2000 obyvatel uspěly Horní Moštěnice....

Kategorie: Praxe

Nový POH bude platit od ledna

Strategickými cíli odpadového hospodářství České republiky na období 2015-2024 jsou předcházení vzniku odpadů, minimalizace jejich účinků na lidské zdraví a životní prostředí, přiblížení se k evropské "recyklační společnosti" a využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů. Říká to návrh Plánu odpadového hospodářství.

Kategorie: Praxe

Technologie budoucnosti pro odpadní vody

Při čištění odpadních vod s vysokým obsahem organických látek se zpravidla používá anaerobní vyhnívání. Když navíc k anaerobnímu procesu přidáme membránovou separaci, využijeme celý potenciál, který v sobě odpadní voda skrývá. Proces namísto spotřeby začne energii produkovat.

Kategorie: Praxe

Život bez obalů bude vyžadovat inteligentní spotřebitele

Neexistuje nic jako zbytečný odpad, problém je jen s vlastním designem a vhodným uspořádáním toho, co za odpad považujeme. Na tomto myšlenkovém pilíři staví svou činnost britská organizace WRAP, která se zabývá prevenci vzniku, recyklací, zhodnocením a up-cycle projekty využívající především "odpadní" potravinářské obaly.

Kategorie: Praxe

Vše o znečištění ovzduší

Souhrnný materiál "Znečištění ovzduší na území České republiky v roce 2013" vydal Úsek ochrany čistoty ovzduší Českého hydrometeorologického ústavu. Ročenka hodnotí kvalitu ovzduší, popisuje výskyt smogových situací a úrovně emisí. V grafech, mapách, tabulkách a textových komentářích dokumentuje...

Kategorie: Praxe

Společnost

Pilsner Fest uspořádaný k příležitosti 172. narozenin piva Pilsner Urquell, byl také letos ekologickým festivalem. Návštěvníci vypili 75 tisíc půllitrů piva z ekologicky šetrných vratných kelímků. Recyklovaly se také pivní plechovky. Hlavním tématem pátého ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy...

Kategorie: Praxe