Jubilejní dvacátý kongres v Luhačovicích

Hlavním tématem celého kongresu byl věcný záměr o stanovení poplatků za uložení odpadů na skládkách a zahájení třídění bioodpadů v domácnostech.

Jubilejní dvacátý ročník byl pořádán pod záštitou MŽP a hlavním partnerem kongresu byl SFŽP. Aktuální legislativu v oblasti ochrany ŽP v odpadech přednesl ředitel legislativního odpadu JUDr. Libor Dvořák a ředitel odboru odpadů Ing. Jaromír Manhart. Velkou pozornost účastníků měla přednáška bývalého ministra ŽP RNDr. Libora Ambrozka a také bývalých ředitelů odborů odpadů – Ing. Bohumila Beneše, RNDr. Vlastimily Mikulové a RNDr. Aloise Kopeckého.


První panelové diskuse se zúčastnili nejen zástupci MŽP, ale i zástupci odborných firem. Účastníci diskutovali na téma výše poplatků za ukládání odpadů a o připravovaném záměru MŽP o ukončení skládkování směsného komunálního odpadu. Tato věcná diskuze byla tak zajímavá, že na druhé téma diskuze – zahájení třídění bioodpadu v domácnostech – se vůbec nedostalo a muselo být dokončeno další den. Navázala na ně témata II. panelové diskuze – Energetické využití biomasy a odpadů a Surovinová politika ČR, kterou prezentovalo MPO.

Druhý pracovní den zahájila prezentace University Jana Evangelisty Purkyně z Ústí nad Labem, kterou uvedl rektor university profesor René Wokoun. Fakultu životního prostředí, která patří mezi nejúspěšnější fakulty v oblasti ŽP v České republice a jejíž studenti několikrát vyhráli Cenu Karla Velka, prezentoval děkan fakulty Ing. Miroslav Richter, PhD.

Dvacátý první Mezinárodní kongres a výstava Luhačovice 2013 proběhne opět v kongresovém sále Elektra v Luhačovicích ve dnech 9. až 12. září 2013. Současně bude vyhlášen již XV. Ročník Ceny Karla Velka o nejlepší diplomové práce z oboru odpadového hospodářství.

 

Ing. Josef Gabryš
Ředitel kongresu a výstavy ODPADY – LUHAČOVICE

 

VÝSLEDKY ANKET O NEJLEPŠÍ SVOZOVÉ AUTO, SVOZOVÝ VŮZ A KOMPOSTÉR ROKU 2012

Svozové auto Avia Ashok Leyland Praha
Svozová nádoba Reflex Zlín
Kompostér Jelínek-Trading Zlín

Výstava techniky před luhačovickým kongresovým centrem Elektra.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *