Je uhynulé zvíře odpad?

Možná že si podobnou otázku klade více lidí, než by se na první pohled mohlo zdát. Podle zákona o odpadech uhynulé zvíře odpadem není.

Za likvidaci a případné vyšetření zvířat, která nejsou v zájmovém chovu (tj. volně žijících), a naleznou se na obecním pozemku, zodpovídá obec. V honitbě je to na místně příslušné myslivecké společnosti. Ale na soukromém pozemku? Pokud jde o v podstatě přirozený úhyn jednotlivce, například jednotlivého ptáka, je možné jeho kadáver zlikvidovat podobně, jako je tomu u zvířat v zájmovém chovu.

Když by šlo o hromadný úhyn ptáků, je namístě kontaktovat místně příslušnou krajskou veterinární správu, která zajistí na „státní náklady“ vyšetření. A jde-li například o zmíněnou uhynulou lišku? Je totiž třeba zajistit vyšetření a vyloučit onemocnění vzteklinou nebo jinou nákazou, popřípadě zjistit, zda nejde o otravu. A i to je potřeba prokázat, neboť to může být podnět pro policii, aby řešila případ trávení zvěře, jako tomu bylo v uplynulých měsících například v Plzeňském kraji.

Ještě se vrátíme ke vzteklině. Toto riziko v ČR prakticky neexistuje. Poslední výskyt „vzteklých“ lišek byl u nás zaznamenán před deseti lety, v roce 2002 na Trutnovsku. Od té doby u nás vzteklina nebyla zaznamenána ani u lišek, a naše republika je uznána od roku 2004 za zemi prostou této nákazy.

V každém případě lze doporučit na uhynulé zvíře vůbec nesahat, a pokud, tak v rukavicích nejlépe na jednorázové použití. Je také možné uhynulé zvíře uložit do neprodyšného pytle a dopravit je do některého ze státních veterinárních ústavů. Pro soukromníka je nejlépe toto řešit oznámením obci, popřípadě místně příslušné krajské veterinární správě.

Josef Duben

Státní veterinární správa

KAFILÉRIE

V Česku funguje zhruba osm kafilérií, které zpracovávají odpad z jatek a uhynulých zvířat. Vyrábí z nich masokostní moučku a tuk. Před rokem 2000, kdy se objevila nemoc šílených krav, se veškerá masokostní moučka zkrmovala. Nyní se smí používat pouze moučka vyrobená z běžných zbytků z jatek na krmivo pro psy a kočky, případně se vyváží (obvykle mimo Unii). Vyčištěný tuk se zkrmuje. Kafilérie mají Státní veterinární správou stanoveny rajóny, kam si pro odpad zajet musí, tj. postarat se o vše, co v daném regionu uhyne. Zároveň však mohou získávat kadávery z celé republiky.

Zdoj: www.ihned.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *