Autor
Kategorie:
Praxe

Jak postupovat při odstraňování rizikových alkoholických nápojů?

Ministerstvo životního prostředí vydalo návod, v němž doporučuje občanům a podnikatelům nakládání s rizikovým alkoholem. Je třeba s ním zacházet jako s nebezpečným odpadem!

Občané mohou odkládat podezřelé lihoviny zdarma na místa určená obcí ke shromažďování nebezpečných odpadů (sběrné dvory nebo mobilní sběr nebezpečných odpadů v obcích).

Podnikatelské subjekty, provozovatelé restauračních zařízení a barů a další subjekty předávají tyto odpady odpadovým společnostem oprávněným k nakládání s nebezpečnými odpady daných katalogových čísel nebo přímo do zařízení pro odstraňování nebezpečných odpadů. Nejjednodušší je tedy oslovit přímo odpadové firmy zabývající se odstraňováním nebezpečných odpadů. Na obecním úřadu (odbor životního prostředí) mohou firmy rovněž zjistit, kde se v jejich blízkosti nachází nejbližší sběrný dvůr oprávněný přijímat odpady od podnikajících subjektů za úplatu. Podezřelé lihoviny pak mohou odevzdat tam.

Odstranění rizikových alkoholických nápojů je doporučeno ve spalovnách nebezpečných odpadů (databáze na www.chmu.cz). Cena za odstranění podezřelé lihoviny ve skleněném obalu ve spalovně nebezpečných odpadů je odhadováno na 6-12 Kč za kg bez DPH a bez přepravy do zařízení.

Informace o oprávněných odpadových společnostech, umístění sběrných dvorů a kontakty na laboratoře lze získat na obecních úřadech, obecních úřadech s rozšířenou působností nebo krajských úřadech, odborech životního prostředí.

KATEGORIZACE PODLE KATALOGU ODPADŮ:

Od občanů jako odpad katalogového čísla 20 01 13* – Komunální odpady – Rozpouštědla (nebezpečný odpad).

Od distributorů, firem a podnikajících osob jako odpad katalogového čísla 16 03 05* – Organické odpady obsahující nebezpečné látky (nebezpečný odpad).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *