Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI

Šestý ročník konference se koná 16.-17. října 2013 v hotelu Populus, Praha-Žižkov. Program budou tvořit referáty a postery zaměřené na novinky technických řešení ochrany životního prostředí (výsledky výzkumu a vývoje, inovativní technologie sanací kontaminovaných území a skládek, jejich laboratorní...

Šestý ročník konference se koná 16.-17. října 2013 v hotelu Populus, Praha-Žižkov.

Program budou tvořit referáty a postery zaměřené na novinky technických řešení ochrany životního prostředí (výsledky výzkumu a vývoje, inovativní technologie sanací kontaminovaných území a skládek, jejich laboratorní a pilotní ověřování, zkušenosti s aplikacemi inovativních metod v praxi, matematické modelování, technologie ukládání vysoce toxických a radioaktivních odpadů, membránové technologie, biotechnologie atd.). Pro studenty, doktorandy a další mladé odborníky ve věku do 32 let vyhlásil organizační výbor soutěž o nejlepší příspěvky.

Ke konferenci vydávají organizátoři tištěný sborník recenzovaných příspěvků. Příspěvky, které splní předepsaná kritéria, budou zařazeny do on-line pokračujícího zdroje Innovative remediation technologies – research and experience, vystaveného na adrese http://www.ekomonitor.eu/publications/innovative-remediation-technologies a archivovaného Národní knihovnou ČR. O registraci tohoto internetového zdroje do databáze SCOPUS je zažádáno, zatím bohužel registrační proces nepokročil do závěrečné fáze.

Konferenci pořádá společnost Vodní zdroje Ekomonitor, s.?r.?o., ve spolupráci s VŠCHT v Praze, Ústavem pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace TU v Liberci a Fakultou chemicko-technologickou Univerzity Pardubice.

Informace a přihlášky: www.ekomonitor.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *