Havárie a sanace

Denně dochází na území České republiky průměrně k 15 únikům nebezpečných látek do životního prostředí. Podle statistik o zásazích Hasičského záchranného sboru ČR se jen loni stalo celkem 5253 takových incidentů. Z dlouhodobého hlediska se jedná o stabilní číslo. Nejvíce havárií je spojeno s ropnými...

Denně dochází na území České republiky průměrně k 15 únikům nebezpečných látek do životního prostředí. Podle statistik o zásazích Hasičského záchranného sboru ČR se jen loni stalo celkem 5253 takových incidentů. Z dlouhodobého hlediska se jedná o stabilní číslo. Nejvíce havárií je spojeno s ropnými látkami, a to podle České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v 57,4 % případů. Příčinou bývá ve více než polovině havárií lidský faktor.

Podle Pavla Holnického z pojišťovny AIG jen třetina českých firem má přitom podle Holnického havarijní plán pro případ ekologické újmy a environmentálních incidentů. V případě řízení ekologických rizik respondenti počítají hlavně s pomocí environmentálních konzultantů, interních odborníků a místních orgánů státní správy, přičemž za sanaci ekologické škody je podle zákona o předcházení ekologické újmě odpovědný znečišťovatel. Zákon se vztahuje na ekologickou újmu nebo bezprostřední hrozbu jejího vzniku, jsou-li způsobeny provozní činností podrobně uvedenou v příloze č. 1 zákona. Týká se například zařízení podléhajících integrovanému povolení, zařízení k využívání, odstraňování sběru nebo výkupu odpadů, vypouštějících odpadní vody do vod povrchových nebo podzemních. Bez zabezpečení finančního zajištění podle tohoto zákona nelze vykonávat činnost uvedenou v příloze č. 1 k tomuto zákonu.

Finanční zajištění není povinen zabezpečit provozovatel, který prokáže na základě hodnocení rizik, že provozní činností může způsobit ekologickou újmu, jejíž náprava si vyžádá náklady nižší než 20 milionů korun, nebo vyšší než 20 milionů korun, a provozovatel je současně registrován v programu EMAS (Program systému environmentálního řízení a auditu) nebo zahájil činnost pro registrování v tomto programu.

Více než polovina havárií u nás je spojena s ropnými látkami.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *