Graf měsíce

Náklady na hospodaření s odpady v obcích Pro sledování a hodnocení ekonomických parametrů obecních systémů nakládání s odpady používá AOS EKO-KOM základní položky, které pro stanovení nákladů mají význam. Časem samozřejmě význam některých klesá, naopak se objevují položky nové (sběr bioodpadu,...

Náklady na hospodaření s odpady v obcích

Pro sledování a hodnocení ekonomických parametrů obecních systémů nakládání s odpady používá AOS EKO-KOM základní položky, které pro stanovení nákladů mají význam. Časem samozřejmě význam některých klesá, naopak se objevují položky nové (sběr bioodpadu, rozšíření sběrných dvorů). Přehled vybraných nákladů v časové ose přináší pohled na vývoj odpadového hospodářství v městech a obcích. Vzorek obcí, použitých k hodnocení, byl sestaven z více než 5000 obcí, kde žije 9,8 mil. obyvatel.

Zdroj: EKO-KOM

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *