Fázovací výzva OPŽP

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo tzv. fázovací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 1, která je určena pro projekty snižující znečištění vody z komunálních zdrojů a zlepšující jakost pitné vody. Žádosti o...

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo tzv. fázovací výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v Prioritní ose 1, která je určena pro projekty snižující znečištění vody z komunálních zdrojů a zlepšující jakost pitné vody. Žádosti o podporu v LXI. výzvě se přijímají od 24. března do 30. května 2014. Výzva se vztahuje na individuální vodohospodářské projekty s celkovými náklady nad 5 milionů eur ve vysokém stupni připravenosti, kdy podmínky výzvy umožňují tzv. rozfázovat projekt, tedy rozdělit fyzickou realizaci projektu, včetně financování do dvou fází. Přičemž první fáze projektu bude realizována v současně dobíhajícím OPŽP 2007-2013 a druhá fáze v novém Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020. Náročné vodohospodářské projekty, které by nemohly být v rámci stávajícího programu vůbec administrovány kvůli nedodržení milníku roku 2015, budou díky fázování možné spolufinancovat alespoň částečně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *