Evidence bude složitější než nyní, říká praktik

Jak vidí plánovanou změnu v evidenci přepravy nebezpečného odpadu Tomáš Kopka, majitel společnosti ECOSERVIS - komplexní nakládání s odpady, s. r. o.?

Předpokládáte, že nová právní úprava přinese zjednodušení evidence?

Určitě usnadní administrativu, také může ušetřit náklady za tisk sedmi evidenčních listů a za rozesílání tří evidenčních listů na pověřené úřady, ušetří se tedy za tisk a náklady poštovní služby. Zda přinese také zjednodušení evidence, bude velmi záležet na zpracování systému v ISPOP, který bude tuto přepravu evidovat. Ovšem podle zákona č. 169/2013 (euronovely), který změnu přináší (účinnost od 1. 10. 2014), bude evidence daleko složitější než nyní.

Jaké problémy by mohly nastat?

Největší problém vidím již ve znění daného zákona, který je psán někým, kdo s přepravou odpadů nemá žádné zkušenosti, a v praxi tato přeprava bude těžko fungovat. Prvotní vyplnění evidenčního listu přepravy se musí provést před začátkem dopravy. Vyplňuje se datum přepravy, druhy a množství odpadů. Pokud přeprava v daný termín neproběhne, musí se nejpozději do 24 hodin přeprava zrušit a vše se musí znovu opakovat. Jako příklad uvádím situaci, kdy si firma objedná odvoz odpadů na pátek. Z technických důvodů se nepovede přepravu uskutečnit. Odesílatel má povinnost do 24 hodin přepravu zrušit. To znamená, že v sobotu bude muset jít do práce, aby tuto povinnost mohl splnit. Také u sběru odpadů mobilním zařízením, kdy zpětně musíte do ISPOP zadat evidenční listy, je nesmyslný termín do 24 hodin.

Další problém: pokud příjemce zapomene nebo nestihne v systému potvrdit příjem odpadu, pro odesílatele to znamená, že si pro daný odpad musí přijet a odvézt ho zpět.

Největší potíže však budou mít malé firmy a živnostníci, za které zákonné povinnosti často řeší specializovaná firma. Nyní tyto povinnost přejdou na ně: budou se muset učit, jak se systémem pracovat, zaplatit si školení, ztrácet čas u ISPOP, potvrzovat a kontrolovat evidenci odpadů. Jediným řešením je plnou mocí zmocnit firmu, která jim odpady bude odvážet. Ovšem potom již tento živnostník ztrácí přehled nad tím, jaké odpady a jaké množství se odváží.

Jak se na tento přechod připravuje vaše firma? A co státní správa?

Naše firma se zatím na přechod nepřipravuje, protože si nemyslíme, že se státní správě povede tento přechod uskutečnit v termínu, kdy nabývá tento zákon v platnost, tj. 1. 10. 2014. Kolem evidence přepravy je tolik otázek, že se na to nedá správně připravit a je velká pravděpodobnost odložení. Zároveň se čeká na vyhlášku, která by měla evidenci přepravy detailně popsat.

Státní správa na změnu evidence přepravy v tuto chvíli není vůbec připravená.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *