Energetické využití odpadů a odpady z energetiky

Akce Teplárenské dny se dlouhodobě věnuje propojení teplárenství a energetického využívání odpadů. V dubnu se koná jejich dvacátý ročník.

Cílovou skupinou Teplárenských dnů jsou zástupci teplárenských společností, pracovníci technických služeb, pracovníci odpadářských společností, zpracovatelé papíru, dřeva, celulózy, stavební společnosti, zástupci měst a obcí a další obory se zájmem na energetickém využití odpadů. Na loňském ročníku se jich sešlo na sto dvacet a letos se očekává opět zhruba stejný počet.

Výstava na jednom místě prezentuje a seznamuje odbornou veřejnost s nejmodernějšími technologiemi pro zásobování teplem i chladem, pro výrobu a zajištění dodávek tepelné i elektrické energie, pro využívání obnovitelných zdrojů energie a energetické využívání odpadů a pro ochranu životního prostředí. Nomenklatura výstavy zahrnuje řadu oborů: centrální výrobu a distribuci tepla a chladu, elektroenergetiku, využívání primárních zdrojů energie (uhlí, plyn, ropa a výroba derivátů ropy), environmentální technologie pro ochranu životního prostředí (BAT), technologie a zařízení pro využívání OZE, odpadů, odpadního tepla, technologie a výrobky k dosahování úspor energií, monitoring emisí do ovzduší, vod a v odpadech, informační a řídicí systémy a energetický management.

Součástí Teplárenských dnů 2014 je i řada odborných konferencí mezinárodní účastí zaměřených na aktuální témata s uvedenou problematikou z pohledu technického, ekonomického i ochrany životního prostředí. Pro čtenáře časopisu Odpady je pak zajímavá zvláště doprovodná konference Energetické využití odpadů a odpady z energetiky (VEP), která v Aldisu proběhne 17. dubna.

Účast již předběžně přislíbil ředitel odboru odpadů MŽP Jan Maršák. Další prezentace se zaměří například na vztah POH k energetice, možnosti financování projektů pro energetické využití odpadů v období 2014-2020, zkušenosti s výrobou a využitím TAP nebo s budováním a provozem bioplynových stanic.

Ing. Adéla Trávníčková

Parexpo, s. r. o.

ODBORNÉ KONFERENCE TEPLÁRENSKÝCH DNŮ

Energetické fórum Královéhradeckého kraje a Pardubického kraje

Technologie pro systémy zásobování teplem

Energetické využití odpadů a odpady z energetiky (VEP)

Negawatt

Emise CO2 – vznik-obchodování- -snižování

Legislativa ochrany životního prostředí – povinnosti / nejčastější prohřešky

Integrované prevence v/po roce 2014

Boj o zákazníka v energetice

Změny v předpisech pro energetiku

Energetické plodiny

Jubilejní 20. ročník výstavy

TEPLÁRENSKÉ DNY 2014

15.-17. dubna 2014

Kongresové centrum ALDIS v Hradci Králové

17. dubna proběhne v rámci doprovodného programu konference

Energetické využití odpadů a odpady z energetiky (VEP)

Více na: www.teplarenske-dny.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *