Elektronická evidence přepravy nebezpečných odpadů

Pro mnohé původce i oprávněné osoby při nakládání s odpady je trnem v oku povinnost evidence přepravy nebezpečných odpadů.

Současná legislativa z roku 2001 vyžaduje komplikované vyplňování a odesílání evidenčních listů pro každou jednotlivou přepravu. Za poslední roky tak po Česku kolují statisíce formulářů v papírové podobě. Společnost INISOFT, s. r. o., se proto rozhodla nabídnout svým zákazníkům nový přístup – evidenci přepravy nebezpečných odpadů v moderní elektronické podobě, pomocí datové schránky a e-mailu. Tímto novým přístupem nabízíme výraznou úsporu času a nákladů a zároveň také plynulý přechod na budoucí elektronickou evidenci, kterou zavádí tzv. ekoauditová novela.

LEGISLATIVA A PRAXE

Aktuálně platný zákon o odpadech (č. 185/2001 Sb.) a vyhláška č. 383/2001 Sb. od roku 2002 stanovuje, že odesílatel i příjemce nebezpečného odpadu musí plnit evidenční povinnost nejen vůči sobě, ale i vůči veřejné správě, a to v listinné podobě. Odesílatel, dopravce a příjemce tak musí postupně vyplnit sedm kopií formuláře evidenčního listu a jednotlivě je rozeslat mezi sebou a na příslušné ORP.

Tento administrativně složitý způsob evidence přepravy existuje více než třináct let, a proto není překvapením, že se praxe postupně přizpůsobila potřebám původců i oprávněných osob. Evidenční listy se na úřady zasílají hromadně bez ohledu na zákonný termín, příjemci přebírají na základě plné moci povinnost od odesílatelů, a dokonce se místy přechází i na ruční elektronické odesílání.

Změnu v evidenci přepravy NO a ohlašování přináší nedávno schválená ekoauditová novela zákona o odpadech (č. 169/2013 Sb.). Odbornou veřejností je změna na elektronické ohlašování spíše kladně přijímaná, avšak nově zaváděné legislativní povinnosti jsou v praxi jen velmi těžko realizovatelné. Budou klást vysoké nároky na aktéry procesu evidence, a navíc zatím neexistuje prováděcí vyhláška.

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE PŘEPRAVY

Objem přepravy nebezpečných odpadů v Česku rok od roku roste. A samozřejmě platí, že čím více přepravy, tím více (sedmkrát!) evidenčních listů se musí vyplňovat a rozesílat na příslušná místa. Pro celou Českou republiku se jedná až téměř o milion přeprav nebezpečných odpadů za rok!

Důvodem, proč tedy v EVI 8 již nyní zavádíme nový způsob elektronického ohlašování přepravy nebezpečných odpadů, je snížení současné administrativní zátěže. Nově tak lze v programu EVI 8 vést kompletní evidenci přepravy a vytvářet evidenční listy v elektronické podobě, včetně odeslání těchto listů na příslušné úřady i jednotlivým aktérům přepravy.

Pomocí nových funkcí modulu Evidence přepravy nebezpečných odpadů v programu EVI 8 můžete komunikovat s úřady prostřednictvím datové schránky nebo elektronické podatelny. Program automaticky rozesílá jednotlivé evidenční listy na příslušné úřady podle místa nakládky i vykládky a zároveň respektuje roli odesílatele a příjemce. Také lze do programu velmi jednoduše vkládat naskenované evidenční listy, případně je vytvořit v podobě souboru PDF s elektronickým podpisem.

Není již potřeba vypisovat formuláře a vkládat je do obálek – veškerá evidence přepravy a její ohlašování je díky novým funkcím v programu EVI 8 kompletně k dispozici v elektronické podobě. Uživatelé našeho software EVI 8 tak ušetří čas i náklady a zároveň budou připraveni na přechod do elektronické evidence přepravy nebezpečných odpadů zaváděné ekoauditovou novelou.

Ing. Pavel Šilar

INISOFT, s. r. o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *