E-aukce: výhodné i nevýhodné

Elektronické aukce jsou považovány za efektivní nástroj pro cenové vyjednávání v oblasti nákupů. V poslední době se objevují i při výběrových řízeních pro služby spojené s nakládáním s odpady.

Specializované firmy zajišťující organizací e-aukcí slibují, že přinesou snížení nákladů na organizaci a zkrácení času potřebného k vyhodnocení aukce. E-aukce se často vypisují na nákup hygienických pomůcek, spotřebního kancelářského materiálu, ručního nářadí, na nákup PHM, eventuálně na nákup nových aut. Velmi oblíbené jsou elektronické aukce na dodávku energií (elektřiny, zemního plynu) pro občany. Organizátoři slibují 15-20% úsporu budoucích plateb. Pro občany je služba zdarma, jde hlavně o to shromáždit co největší „balík“ nových zákazníků, o který vlastně firmy v e-aukci soutěží. Weby specializované na finanční poradenství však varují před přílišným optimismem, i před nezodpovědnými organizátory.

AUKCE NA SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Elektronické aukce se dají využít i pro svoz komunálního odpadu, úklid veřejných prostranství a další služby z tohoto oboru. Zájem o ně roste, ač není tak veliký jako u energií. Odpady však představují natolik velkou položku v rozpočtech, že její eventuální snížení je pro obce velkým lákadlem.

Firmy soutěží v několika aukčních kolech a položkách na základě studie nakládání s odpady v městě či obci, kterou zpracovává vypisovatel aukce. Zde se ukazuje první problém: „Zadávací dokumentace bývají technicky velmi nepřesné a nekompletní. Spíše než o nereálnost požadavků se jedná o nedostatečný popis služeb a získání zpravidla neporovnatelných nabídek,“ říká Tomáš Hlavenka (STKO Mikulov), podle kterého připadá jedna elektronická aukce zhruba na 20 běžných výběrových řízení.

E-aukce se týkají i velkých firem: „K e-aukcím je SITA CZ jako významný hráč na trhu odpadového hospodářství vyzývána a účastní se jich. Proces výběru je samozřejmě jiný než u běžných VŘ a oba způsoby mají pro zúčastněné strany své výhody i nevýhody. E-aukce mohou být přínosem v boji proti korupci,“ uvádí Kateřina Kodadová ze společnosti SITA. Také pro společnost .A.S.A. ČR jsou e-aukce v podstatě běžné: „Z celkového množství výběrových řízení, kterých se účastníme, je 10-15 % elektronických aukcí. Jedná se spíše o větší dodavatele, v současné době toho využívají zejména obchodní řetězce,“ říká obchodní ředitel Petr Morávek.

NEDOSTATKY

Potenciální přínos e-aukcí je stírán vedlejšími negativními vlivy. „V oblasti nákupů je použití e-aukcí v pořádku. Podle mého názoru však není vhodná pro oblast služeb – deformuje trh,“ vysvětluje Karel Belda ze společnosti OZO Ostrava. „Firma, která potřebuje zakázku, například aby posílila svou pozici na trhu, může jít v aukci pod své reálné náklady.“

O stejném problému hovoří i Richard Blahut ze Sdružení veřejně prospěšných služeb (viz článek na následující straně). Jejich slova v podstatě potvrzují i obě velké odpadářské firmy „V okamžitém efektu mohou e-aukce přinést snížení nákladů. Zdánlivé výhody se však na konci e-aukce mohou obracet proti zákazníkovi,“ konstatuje Kateřina Kodadová. „Prvním dojmem je, že zákazník šetří, protože cenu se v překotném elektronickém souboji zpravidla podaří dostat nízko, mnohdy však pod hranici rentability a často i technických možností. Nutně tím utrpí kvalita poskytovaných služeb a zákazník v důsledku tratí.“

„My v roli účastníka v e-aukcích velkou výhodu nevidíme. Výhody to má spíše pro zadavatele, jelikož v elektronických aukcích je na účastníky vyvinut jistý psychologický nátlak,“ poznamenává Petr Morávek. „Vzhledem k psychologickému nátlaku dávají účastníci řízení cenu i 20-30 % pod nákladovou cenu. To umožňuje zadavateli získat okamžitou výhodu, kdy získá menší cenu, nicméně to však neumožňuje dlouhodobé postavení na trhu.“

Snižování ceny pod úroveň reálných nákladů se však neděje jen při e-aukcích: „Děje se tak i při soutěžích obálkovou metodou, jen při nich neví uchazeč, o kolik „podstřelit“ soutěž,“ poznamenává Tomáš Hlavenka.

NÍZKÉ CENY, VYSOKÉ CENY

Je otázka, zda tato situace nenahrává velkým firmám, které mají v oblasti tvorby cen a nákladů větší manévrovací prostor. Karel Belda to připouští: „Při této praxi budou mít malé firmy problém, vybijí se, kdežto velké přežijí.“ S tím nesouhlasí Kateřina Kodadová: „E-aukce nejsou nepřítelem malých či naopak velkých firem, ale jdou zpravidla proti kvalitě služeb a rozvoji partnerství soukromého a veřejného sektoru. Tomáš Hlavenka z pozice menší firmy říká: „Nemyslím si, že velké firmy mohou reálně nabídnout lepší ceny.“ Upozorňuje však na jiné nebezpečí: „Důsledkem velmi nízké ceny za soutěžené služby je následné nutné doobjednávání služeb za ceny nepřiměřeně vysoké,“ říká.

„Když je v e-aukci vyvolávací cena třeba 20 milionů za služby v nakládání s odpady a firma ji vysoutěží za 13 milionů, nemusí jí získané finance stačit ani na uložení odpadů na skládku. A kde jsou všechny další činnosti, které je třeba financovat?“ ptá se Karel Belda.

Jde tomu předejít postojem firmy: „V případě, že obec nastaví nereálné parametry, tak se těchto aukcí neúčastníme,“ konstatuje Petr Morávek. „Sebelépe nastavené parametry však zpravidla nepostihnou kvalitativní synergické efekty z kategorie společenské odpovědnosti a podpory místních komunit,“ upozorňuje Kateřina Kodadová.

Alternativou e-aukce je v každém případě běžné výběrové řízení. Trvá sice déle, ale zase možná dává lepší prostor pro rozpoznání nereálných požadavků i nabídek.

ELEKTRONICKÁ AUKCE

je prostředkem k předkládání nových snížených nabídkových cen, případně nových hodnot nabídek, reagujících na podanou nabídku zadavatele, a je realizována formou přístupu do aukční síně přes Internet. Současně umožňuje sestavit aktuální pořadí nejnižších cenových nabídek uchazeče s využitím technického zařízení a programového vybavení, spojeného s elektronickou komunikační sítí.

Aukční síň je virtuální prostředí, ve kterém uchazeči podávají své aukční hodnoty. Je umístěno na určené adrese ve veřejné datové síti Internetu.

Kritéria hodnocení předmětu e-aukce vyjadřují nejlepší podmínky pro uzavření smlouvy mezi zadavatelem a uchazečem, založena zpravidla na kritériu nejnižší nabídkové ceny nebo na kritériu nabídkové ceny a dalších podmínkách, určených zadavatelem.

Zadávací podmínky vyjadřují komplexní požadavky zadavatele v rámci řízení o zadávání veřejných a neveřejných zakázkách na dodávku služeb, jejich obsahem je vymezení předmětu a podmínek zakázky.

V oblasti odpadů připadá zhruba jedna elektronická aukce na 20 běžných výběrových řízení (ilustrační foto – e-aukce v Říčanech).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *