Dotace pro služby v obecném hospodářském zájmu

V rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory 4.1 - Zkvalitnění nakládaní s odpady je možné čerpání dotace v režimu Služby v obecném hospodářském zájmu (SGEI). Podpora bude poskytnuta v souladu s "Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití...

V rámci LVIII. výzvy Operačního programu Životní prostředí v oblasti podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady je možné čerpání dotace v režimu Služby v obecném hospodářském zájmu (SGEI). Podpora bude poskytnuta v souladu s „Nařízením Komise (EU) č. 360/2012 ze dne 25. dubna 2012 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, udílenou podnikům poskytujícím služby obecného hospodářského zájmu“, zveřejněném v Úředním věstníku EU dne 26. 4. 2012. Možnost čerpání dotace v režimu SGEI se týká pouze projektů systémů odděleného sběru.

Zdroj: SFŽP

KRITÉRIA PRO DOTACI:

Projekt řeší systém odděleného sběru.

Žadatelem je veřejný subjekt (obce, města, svazky obcí, kraje), nebo jimi zřízené a 100 % vlastněné společnosti, jejichž náplní je zajištění systému separace odpadů.

V rámci projektu budou pořízeny a instalovány pouze nádoby na oddělený sběr odpadů, a to výhradně v rámci občanské vybavenosti oblasti.

V rámci projektu s podporou SGEI nelze pořizovat nádoby na odpad pro podnikatele a jejich provozovny.

V rámci projektu s podporou SGEI není možné pořizovat svozovou nebo jinou techniku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *