Do diáře

20. 5. Praha EVI8 - Evidence přepravy nebezpečných odpadů lépe, rychle a levněji Kurz - změny legislativy odpadového hospodářství po ekoauditové novele Kontakt: www.inisoft.cz 20. - 22. 5. Praha ENMS - ISO 50001 Kurz - Jak provádět interní audity hospodaření s energií ENMS Kontakt:...

20. 5.

Praha

EVI8 – Evidence přepravy nebezpečných odpadů lépe, rychle a levněji

Kurz – změny legislativy odpadového hospodářství po ekoauditové novele

Kontakt: www.inisoft.cz

20. – 22. 5.

Praha

ENMS – ISO 50001

Kurz – Jak provádět interní audity hospodaření s energií ENMS

Kontakt: www.bvtraining.cz

21. – 23. 5.

Brno, Výstaviště

Sanace

Konference – možnosti výzkumu, vývoje nových materiálů, technologií

Kontakt: www.ssbk.cz

21. – 22. 5.

Bratislava

Hydrochemie

Seminář

Kontakt: Hucko@vuvh.sk

21. – 23. 5.

Blansko, hotel Panorama

Nekonvenční zdroje elektrické energie

35. ročník konference

Kontakt: www.nzee.cz

21. 5.

Praha, hotel DAP

Obchodování s energií v ČR

Konference

Kontakt: www.bids.cz/energie

22. – 24. 5.

Istanbul

3W ISTANBUL 2014

Istanbul International Solid Waste, Water and Wastewater Congress

Kontakt: www.istanbul3wcongress.org

27. – 28. 5.

Vídeň (A), Wirtschaftskammer Österreich

Udržitelné stavebnictví a modernizace

Konference a kontaktní setkání – energeticky úsporné stavebnictví. Pro prvních 50 účastníků bezplatné ubytování.

Kontakt: www.b2match.eu

29. – 30. 5.

Lednice, Multifunkční centrum

Lidé a krajina, III. Evropská úmluva o krajině v praxi

Seminář – diskuze mezi experty z různého profesního pozadí

Kontakt: http://umluvaokrajine.cz/

29. 5.

Hradec Králové, hotel Tereziánský dvůr

Chemický zákon

Seminář o zákonu č. 350/2011 Sb., včetně novelizace a související legislativy EU (REACH, CLP, detergenty)

Kontakt: www.uzitecneseminare.cz

3. 6.

Praha 1, hotel Rott

Food Waste

Konference na téma plýtvání a nakládání s potravinami v České republice

Kontakt: www.souvisime.cz

3. 6.

Pardubice, Dům techniky

Správní řád projednávání otázek životního prostředí

Seminář – přehled správního a procesního řízení v oblasti životního prostředí

Kontakt: www.dtpce.cz

6. 6.

Praha

ADR – školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných látek

Kurz

Kontakt: www.bvtraining.cz

10. – 12. 6.

Trenčín (SK), Výstaviště

AQUA

Mezinárodní výstava vodního hospodářství, hydroenergetiky, komunální techniky a ochrany životního prostředí

Kontakt: www.expocenter.sk

10. – 12. 6.

Mokrá u Brna, kamenolom

EXPO Mokrá

10. mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví

Kontakt: www.expomokra.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *