Do diáře

17. 7. Online kurz EVI 8 - Evidence přepravy nebezpečných odpadů lépe, rychle a levněji aneb EPNO v elektronické podobě již nyní Kurz je určen pro uživatele programu EVI 8 s modulem Evidence přepravy NO (EPNO) - více různých termínů a míst konání. Kontakt: www.inisoft.cz 22. 7. Praha, hotel Fortuna...

17. 7.

Online kurz

EVI 8 – Evidence přepravy nebezpečných odpadů lépe, rychle a levněji aneb EPNO v elektronické podobě již nyní

Kurz je určen pro uživatele programu EVI 8 s modulem Evidence přepravy NO (EPNO) – více různých termínů a míst konání.

Kontakt: www.inisoft.cz

22. 7.

Praha, hotel Fortuna City

Legislativní novinky a pokračování Ekoauditu – průběžná evidence odpadů a elektronická přeprava nebezpečných odpadů

Seminář

Kontakt: www.inisoft.cz

25. 7.

Webinář

Odstranění zápachu, odvodňování kalu

Technologie, mj. na principu fotokatalytické oxidace Kontakt: www.asio.cz

28. 7. – 1. 8.

Dům Obnovy Tradic, Ekologie a Kultury, Horní Maršov

Krkonošské repetitórium aneb Terénní přírodovědný seminář

Seminář v terénu: biodiverzita, vliv člověka na krajinu a její vývoj, lovení nočního hmyzu, pozorování ptáků a hledání výjimečných druhů rostlin.

Kontakt: www.sever.ekologickavychova.cz

5. – 6. 8.

Praha

Interní auditor EMS

Školení

Kontakt: www.tuv-sud.cz

21. 8.

Praha, hotel Globus

Změny evidence přepravy NO po ekoauditové novele

Kurz pro všechny zájemce

Kontakt: www.inisoft.cz

26. 8.

Praha

ISCW – Požadavky na ISCC a ISCC waste

Kurz – mezinárodní systém certifikace biomasy a biopaliv.

Kontakt: www.bvtraining.cz

28.8. – 2. 9.

České Budějovice, Výstaviště

Ekostyl

Tvorba a ochrana životního prostředí, ekologické technologie, ekologické stavby, alternativní zdroje energie, bioprodukty a zdravý životní styl

Kontakt: www.vcb.cz

28. 8. – 2. 9.

České Budějovice, Výstaviště

Země Živitelka

41. ročník výstavy

Kontakt: www.vcb.cz

29. 8.

Webinář

Sinice, ochrana povrchových vod

Kontakt: www.asio.cz

2. – 5. 9.

Horního Maršov

Veletrh ekologické výchovy

Téma: „O místech a našich cestách k nim.“

Kontakt: www.pavucina-sev.cz

3. – 5. 9.

Praha

IAISM – ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001

Kurz: jak provádět interní audity integrovaných systémů

Kontakt: www.bvtraining.cz

3. – 5. 9.

Brno, Mendelovo muzeum Mendel a bioklimatologie

Konference: meteorologická pozorování, agrometeorologie, extrémy počasí, bilance vody v krajině

Kontakt: konference.bioklima@chmi.cz, Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno

3. 9.

Praha, hotel Globus

Legislativa ovzduší a její novinky

Kontakt: www.inisoft.cz

5. – 7. 9.

Německo, Karlsruhe/Baden-Baden

Recycling Aktiv

Kontakt: www.recycling-aktiv.de

8. – 12. 9.

Praha

Systém environmentálního managementu – EMS

Kurz

Kontakt: www.cegos.cz

10. 9.

Kunovice

Technologické využití BRO/ /analýza rizik

Seminář z cyklu Envishop

Kontakt: eps@epssro.cz

17. – 21. 9.

Praha, PVA Letňany

For Waste & Water

9. veletrh nakládání s odpady, recyklace, čištění a ekologie

Kontakt: www.forwaste.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *